Висловлюємо подяку!

Висловлюємо подяку!Н. І. Хілобоченко, директор бібліотеки КНУБА

Колектив бібліотеки КНУБА висловлює щиру подяку дарувальникам за передані до бібліотечного фонду видання.

Подарована Вами література стане відчутним джерелом поповнення бібліотечного фонду та надасть неоціненну допомогу для забезпечення навчально-методичного процесу та наукової діяльності університету.

Впевнені, що подаровані Вами книги знайдуть своїх читачів!

Приємно, що дарувати книги бібліотеці стало доброю традицією у стінах нашого Київського національного університету будівництва і архітектури.

Сподіваємось на нашу подальшу співпрацю і нехай Вам щастить у всіх Ваших починаннях! Нових книг в новому році!

Прізвища дарувальників будуть внесені в електронний каталог бібліотеки в рубрику "Дарчі видання" та розміщені на сайті бібліотеки.

Залишайтесь нашими друзями!

Щира подяка:

 • Куліков Петро Мусійович – ректор 2 прим.
 • Назаренко Іван Іванович – зав. каф. машин і обладнання технологічних процесів 1 прим
 • Кривенко Павло Васильович – проф. каф. будівельних матеріалів 2 прим
 • Рейцен Євген Олександрович – проф. каф. міського будівництва 2 прим
 • Хохлін Денис Олександрович - доц. каф. залізобетонних і кам’яних конструкцій 4 прим
 • Сукач Михайло Кузьмич – проф. каф. будівельних машин 4 прим
 • Горбик Олена Олександрівна – доцент каф. основ архітектури і арх. проектування 2 прим.
 • Савенко Володимир Іванович - доцент каф. організації та управління будівництвом 3 прим
 • Тімохін Віктор Олександрович – зав. каф. дизайну архітектурного середовища 10 прим
 • Редько А.О. – проф. ХНУБА - 40 прим.
 • Волошкіна Олена Семенівна – зав. каф. ОПНС 12 прим.
 • Чередніченко Петро Петрович - доц. каф. міського будівництва 23 прим.
 • Пелевін Леонід Євгенович - зав.каф. будівельних машин 10 прим
 • Почка Костянтин Іванович – зав. каф. основ професійного навчання 1 прим.
 • Вольтерс Олександр Юрійович – доц. каф. будівельних машин 9 прим.
 • Івашко Юлія Вадимівна – проф. каф. архітектури і архітектурного проектування 30 прим.
 • Рубан Лариса Іванівна – доц. каф. ландшафтної архітектури 4 прим.
 • Козлова Ірина – приватна особа, перекладач – 62 прим
 • Теренчук Світлана Анатоліївна – доц. каф. інформаційних технологій проектування та прикладної математики 6 прим.
 • Федоренко Валентин Григорович проф. каф. менеджменту у будівництві 4 прим
 • Осипов Олександр Федорович – проф. каф. технології будівельного виробництва 1 прим.
 • Шульц Роман Володимирович – декан факультету геоінформаційних систем і управління територіями 14 прим
 • Четверіков Юрій Васильович – доц. каф. економіки будівництва 22 примірники

Перелік подарованих книг:

Висловлюємо подяку! 621.87
Л68
Ловейкін, В. С. (Вячеслав Сергійович)
Оптимізація режимів руху шарнірно-зчленованої стрілової системи крана : монографіяі / В. С. Ловейкін, Д. А. Паламарчук ; В.С.Ловейкін, Д.А.Паламарчук; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : Компринт, 2015. - Монографія. - 223 с. : іл. - Бібліогр.:с.176-194.- ISBN 978-966-929-017-5 : 50грн
Висловлюємо подяку! 691
Щ46
Щелочные цементы = Alkaline cements / П. В. Кривенко, Р. Ф. Рунова, М. А. Саницкий, И. И. Руденко ; П.В.Кривенко [и др.]. - Киев : Основа, 2015. - Монографія. - 446 с. : ил. - Библиогр.:с.409-446.- ISBN 978-966-699-810-4 : 200грн
Висловлюємо подяку! 621.83
Л68
Ловейкін, В. С. (Вячеслав Сергійович)
Динамічна оптимізація кулачкового приводу машин роликового формування : монографія / В. С. Ловейкін, К. І. Почка ; Ловейкін В.С., Почка К.І.; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2016. - Монографія. - 176 с. : іл. - Бібліогр.:с.157-174.- ISBN 978-966-929-197-4 : 40грн
Висловлюємо подяку! 693.5
Л68
Ловейкін, В. С. (Вячеслав Сергійович)
Динамічна оптимізація машин роликового формування : монографія / В. С. Ловейкін, К. І. Почка ; Ловейкін В.С., Почка К.І.; Нац. ун-т біоресурсів і природокористув. України; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : Компринт, 2016. - Монографія. - 239 с. : іл. - Бібліогр.:с.214-236.- ISBN 978-966-929-251-3 :
Висловлюємо подяку! 622
С50
Смірнов, В. М. (Вячеслав Миколайович)
Розробка високоефективного бурильного обладнання для створення свердловин під стовпчасті опори будівельних споруд у складних геологічних умовах / В. М. Смірнов, В. П. Головань, О. Ю. Вольтерс ; В.М.Смірнов [та ін.]. - Київ : Компринт, 2016. - Монографія. - 279 с. : іл. - Бібліогр.:с.268-279.- ISBN 978-966-929-201-8 : 60грн
Висловлюємо подяку! 69.05
О-74
Осипов, А. Ф. (Александр Федорович)
Адаптивные динамические трансформирующиеся технологические системы. Методология проектирования организационно-технологических решений реконструкции зданий : монография / А. Ф. Осипов ; А.Ф.Осипов. - Киев : Компринт, 2016. - Монографія. - 364 с. : ил. - Библиогр.:с.285-301.- ISBN 978-966-929-228-5 : 120грн
Висловлюємо подяку! 711
Т41
Тімохін, В. О. (Віктор Олександрович)
Архітектура міського розвитку. 7 книг з теорії містобудування / В. О. Тімохін ; В.О.Тімохін; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : [б.в.], 2008. - Монографія. - 628 с. : іл. - Бібліогр.:с.628.- ISBN 978-966-477-019-1 : 63грн
Висловлюємо подяку! 338
Р51
Ринкова економіка: теоретичні основи генезису : монографія / В. Г. Федоренко, П. М. Куліков, В. М. Лич, І. Ф. Гнибіденко ; В.Г.Федоренко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т будівн. і архіт. - Київ : ДКС центр, 2016. - Монографія. - 314 с. - Бібліогр.:с.305-314.- ISBN 978-617-7300-10-5 : 230грн
Висловлюємо подяку! 338
Ф33
Федоренко, В. Г. (Валентин Григорович)
Управління економікою та розвиток держави : монографія / В. Г. Федоренко ; В.Г.Федоренко ; Київ. нац. ун-т будівн. і архіт. - [Вид. 2-ге, перероб. і доп.]. - Київ : ІПК ДЗСУ, 2016. - Монографія. - 267 с. : іл. - Бібліогр.:с.265-266.- 150грн
Висловлюємо подяку! 69
Н19
Назаркевич, В. (Віктор)
Будівельник, спортсмен, вчений / В. Назаркевич ; Віктор Назаркевич. - Київ : ДСК-Центр, 2016. - Книга. - 151 с. : фото. - Бібліогр.:с.105-112.- ISBN 978-966-2339-84-0 : 95грн
Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського: матеріали круглого столу (26 жовтня 2016 року). - Київ, 2016. - Брошура.- 50грн
Висловлюємо подяку! 658
В60
Внутрішньовиробниче планування на промислових підприємствах : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Свіщов, А. П. Гречан, Л. М. Попович та ін. ; М.В.Свіщов [та ін.]; за ред. М.В.Свіщова; Київ. нац. ун-т технологій і дизайну. - Київ : Арістей, 2005. - Навчальний посібник. - 523 с. : іл. - (лист № 14/18.2-2763 від 22.12.04 р.). - Бібліогр. в кінці розд.- ISBN 966-8458-65-6 : 66грн
Висловлюємо подяку! 658
К79
Кредісов, А. І. (Анатолій Іванович)
Менеджмент для керівників / А. І. Кредісов, Є. Г. Панченко, В. А. Кредісов ; А.І. Кредісов [та ін.]. - Київ : Знання, 1999. - Книга. - 556 с. - Бібліогр.:с.513-518.- ISBN 966-7293-63-7 : 24грн
Висловлюємо подяку! 658
Г85
Грицюк, Е. О. (Ернест Оттович)
Економіка підприємства : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Е. О. Грицюк ; Е.О.Грицюк; Мін-во освіти і науки України. - Київ : Дакор, 2009. - Навчальний посібник. - 303 с. : іл. - (лист № 1.4/18-Г-2259 від 18.12.2007). - Бібліогр.:с.300-303.- ISBN 978-966-8379-56-7 : 107грн
Висловлюємо подяку! 658
Г75
Грабовецький, Б. Є. (Борис Євсійович)
Економічний аналіз / Б. Є. Грабовецький ; Б.Є. Грабовецький. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - Навчальний посібник. - 255 с. : іл. - Бібліогр.:с.251-252.- ISBN 978-966-364-922-1 : 48грн
Висловлюємо подяку! 621.86
С38
Синтез робототехнічних систем в машинобудуванні : підручник для студ. вищ. техн. навч. закл. / Л. Є. Пелевін, К. І. Почка, О. М. Гаркавенко та ін. ; Пелевін Л.Є. [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2016. - Підручник. - 257 с. : іл. - (Присвячується 100-річчю Вєтрова Ю.О., ректора Київського інженерно-будівельного інституту, зав. кафедри будівельних машин). - (протокол №42 від 25.03.2016 р.). - Бібліогр.:с.257.- ISBN 978-617-696-447-6 : 50грн
Висловлюємо подяку! 728
Ш46
Шемседінов, Г. І. (Гафар Ірфанович)
Проектуванння мобільних будівель : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г. І. Шемседінов ; Г.І.Шемседінов; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : [б.и.], 2007. - Навчальний посібник. - 143 с. : іл. - Бібліогр.:с.142-143.- 28грн
Висловлюємо подяку! 726
О-66
Орленко, М. І. (Микола Іванович)
Успенський собор Києво-Печерської Лаври. Методичні засади і хронологія відтворення / М. І. Орленко ; Микола Орленко. - Київ : Фенікс, 2015. - Монографія. - 831 с. : іл. - ((Відроджені святині України. До 70-річчя корпорації "Укрреставрація"). - Бібліогр.:с.764-771.- ISBN 978-966-136-263-4 : 300грн
Висловлюємо подяку! 726
О-66
Орленко, М. І. (Микола Іванович)
Свято-Володимирський собор в Херсонесі. Методичні засади і хронологія відродження / М. І. Орленко ; Микола Орленко. - Київ : Фенікс, 2015. - Монографія. - 317 с. : іл. - (Відроджені святині України. До 70-річчя корпорації "Укрреставрація"). - Бібліогр.:с.280-282.- ISBN 978-966-136-233-7 : 200грн
Висловлюємо подяку! 332
О-93
Оцінка нерухомості : навч. посібник / О. І. Драпіковський, І. Б. Іванова, Ю. В. Крумеліс, і. та ; О.І.Драпіковський [та ін.]. - Київ : СІК ГРУП Україна, 2015. - Навчальний посібник. - 423 с. : іл. - (лист. №14/18.2-3008 від 26 груд. 2005 р). - Бібліогр.: с.419-420.- ISBN 978-617-70-92-75-8 : 250грн
Висловлюємо подяку! 624.01
Д56
Доброхлоп, М. І.
Будівельні конструкції : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студ., які навч. за напрямом підготовки 6.060101 / М. І. Доброхлоп ; М.І.Доброхлоп, Д.О.Хохлін ; Київ. нац. ун-т будівн. і архіт. - Київ : КНУБА, 2015. - Методичні вказівки КНУБА. - 60 с. - (каф. залізобетонних і кам'яних конструкцій). - Вид.№1/4-15.- 30грн
Висловлюємо подяку! 69.003
Е45
Економіка будівництва : навч. посібник / О. М. Лівінський, О. І. Курок, А. Д. Єсипенко та ін. ; Лівінський О.М. [та ін.]; за ред. Лівінського О.М. - Київ : [б.в.], 2015. - Навчальний посібник. - 209 с. : іл. - Бібліогр.:с.196.- ISBN 978-966-8126-92-5 : 100грн
Висловлюємо подяку! 711
Р82
Рубан, Л. І.
Архітектурно-ландшафтна організація прирічкових територій : навч. посібник для студ. V, VI курсів спец / Л. І. Рубан ; Л.І.Рубан; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2013. - Навчальний посібник КНУБА. - 92 с. - (каф. ландшафтної арх.). - Вид.№27/1-12.- 42грн79к.
Висловлюємо подяку! 69
Х86
Хохлін, Д. О.
Конструкції будівель та споруд. Приклад розрахунку багатоповерхової промислової будівлі із залізобетонним монолітним ребристим перекриттям : метод. вк. до курсового проектування для студентів, які навчаються за напрямком підготовки 6.060102 "Архітектура будівель та споруд" / Д. О. Хохлін ; Д.О.Хохлін , Я.О.Бова, О.М.Скорук ; Київ. нац. ун-т будівн. і архіт. - Київ : КНУБА, 2016. - Методичні вказівки КНУБА. - 51 с. - (каф. залізобетонних і кам'яних конструкцій). - Вид.№1/4-16.- 15грн

Висловлюємо подяку! Список книг іноземними мовами

Електронні скриньки бібліотеки, що знаходяться на поштових сервісах поза межею України, можуть не працювати з технічних причин.
Вибачте за незручності.

Реконструкція громадських будівель і комплексів
Слєпцов О. Реконструкція громадських будівель і комплексів
Читати далі

Плеяда видатних науковців КНУБА

Видатні випускники КНУБА

Будівничі Києва

Календар України

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer