Соколов Юрій Дмитрович

(1896-1971)

Соколов Юрій Дмитрович Доктор фізико-мататематичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (1930-1968), чл.-кор. АН УРСР.

Автор 106 друкованих праць.
Наукові праці, що зберігаються в бібліотеці КНУБА

Соколов, Ю. Д. Монографии института математики. Особые траектории системы свободных материальных точек / Ю.Д. Соколов; АН УССР. – Киев : Изд-во Академии Наук УССР, 1951. – 126 с. – Библиогр.:с.118-123.

Соколов, Ю. Д. О некоторых характеристиках поведения материальной системы в окресностях особого момента: научный труд / Ю.Д. Соколов. – [б.м.] : [б.и.], 1951. – 25 с.

Соколов, Ю. Д. О прямолинейном движении с общим соударением системы трех материальных точек, взаимно притягивающихся по экспоненциальному закону: научный труд / Ю.Д. Соколов. – [б.м.] : [б.и.], 1950. – 8 с.

Соколов, Ю. Д. О формах разложений функций, характеризующих движение в обобщенной задаче трех тел, в окресности особой точки / Ю.Д. Соколов. – [б.м.] : НИС, 1940. – 23 с.

Соколов, Ю. Д. Про деякі випадки просторового руху в узагальненій задачі трьох тіл: наукова праця / Ю.Д. Соколов. – [б.м.] : [б.и.], 1950. – 31 с.

Соколов, Ю. Д. Про інтегрування в еліптичних функціях рівнянь прямолінійного руху трьох рівних мас, що взаемодіють з силами, прямо-пропорціональними кубам віддалень: наукова праця / Ю.Д. Соколов. – [б.м.] : [б.и.], 1950. – 11 с.

Соколов, Ю. Д. Пространственные траектории с общим соударением в обобщенной задаче трех тел / Ю.Д. Соколов; КИСИМ. Кафедра математики. – Киев : [б.и.], 1939.

Соколов, Ю. М. Русский фольклор: учебник / Ю.М. Соколов. – Москва : Учпедгиз, 1938. – 559 с. : с ил. – Библиогр. в конце глав.

Соколов, Ю. Д. Елементи теорії функцій комплексної змінної: підручник / Ю.Д. Соколов. – Київ : Рад. школа, 1954. – 202 с. : с рис. – Бібліогр.:с.194.

Соколов, Ю. Д. Лінійні різницеві рівняння: з прикладами простіших застосувань / Ю.Д. Соколов; Укр. Акад. Наук. Ін-т математики. – Київ : Вид-во Укр. Акад. Наук, 1935. – 52с.

Соколов, Ю. Д. О симметрическом случае в задаче трех тел, взаимно притягивающихся обратно пропорционально кубам расстояний / Ю.Д. Соколов; КИСИ; НИС. – [Киев} : [б.и.], 1947. – 31 с.

Соколов, Ю. Д. О формах разложений функций, характеризующих движение в обобщенной задаче трех тел, в окрестности особой точки / Ю.Д. Соколов; КИСИ. – [Киев] : [б.и.], 1940. – 23 c. – Библиогр.: с.23.

Соколов, Ю. Д. Пространственные траектории с общим соударением в обобщенной задаче трех тел / Ю.Д. Соколов; КИСИ; каф. математики. – Киев : [б.и], 1939. – 24 c.

Соколов, Юрий Дмитриевич Метод осреднения функциональных поправок / Ю.Д. Соколов; АН УССР. Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 1967. – 336 с. – Библиогр.:с.327-328.

Електронні скриньки бібліотеки, що знаходяться на поштових сервісах поза межею України, можуть не працювати з технічних причин.
Вибачте за незручності.

Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання
Сергій Сьомка,
Євген Антонович

Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання
Читати далі

Плеяда видатних науковців КНУБА

Видатні випускники КНУБА

Будівничі Києва

Календар України

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer