Соколов Юрій Дмитрович

(1896-1971)

Соколов Юрій Дмитрович Доктор фізико-мататематичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (1930-1968), чл.-кор. АН УРСР.

Автор 106 друкованих праць.
Наукові праці, що зберігаються в бібліотеці КНУБА

Соколов, Ю. Д. Монографии института математики. Особые траектории системы свободных материальных точек / Ю.Д. Соколов; АН УССР. – Киев : Изд-во Академии Наук УССР, 1951. – 126 с. – Библиогр.:с.118-123.

Соколов, Ю. Д. О некоторых характеристиках поведения материальной системы в окресностях особого момента: научный труд / Ю.Д. Соколов. – [б.м.] : [б.и.], 1951. – 25 с.

Соколов, Ю. Д. О прямолинейном движении с общим соударением системы трех материальных точек, взаимно притягивающихся по экспоненциальному закону: научный труд / Ю.Д. Соколов. – [б.м.] : [б.и.], 1950. – 8 с.

Соколов, Ю. Д. О формах разложений функций, характеризующих движение в обобщенной задаче трех тел, в окресности особой точки / Ю.Д. Соколов. – [б.м.] : НИС, 1940. – 23 с.

Соколов, Ю. Д. Про деякі випадки просторового руху в узагальненій задачі трьох тіл: наукова праця / Ю.Д. Соколов. – [б.м.] : [б.и.], 1950. – 31 с.

Соколов, Ю. Д. Про інтегрування в еліптичних функціях рівнянь прямолінійного руху трьох рівних мас, що взаемодіють з силами, прямо-пропорціональними кубам віддалень: наукова праця / Ю.Д. Соколов. – [б.м.] : [б.и.], 1950. – 11 с.

Соколов, Ю. Д. Пространственные траектории с общим соударением в обобщенной задаче трех тел / Ю.Д. Соколов; КИСИМ. Кафедра математики. – Киев : [б.и.], 1939.

Соколов, Ю. М. Русский фольклор: учебник / Ю.М. Соколов. – Москва : Учпедгиз, 1938. – 559 с. : с ил. – Библиогр. в конце глав.

Соколов, Ю. Д. Елементи теорії функцій комплексної змінної: підручник / Ю.Д. Соколов. – Київ : Рад. школа, 1954. – 202 с. : с рис. – Бібліогр.:с.194.

Соколов, Ю. Д. Лінійні різницеві рівняння: з прикладами простіших застосувань / Ю.Д. Соколов; Укр. Акад. Наук. Ін-т математики. – Київ : Вид-во Укр. Акад. Наук, 1935. – 52с.

Соколов, Ю. Д. О симметрическом случае в задаче трех тел, взаимно притягивающихся обратно пропорционально кубам расстояний / Ю.Д. Соколов; КИСИ; НИС. – [Киев} : [б.и.], 1947. – 31 с.

Соколов, Ю. Д. О формах разложений функций, характеризующих движение в обобщенной задаче трех тел, в окрестности особой точки / Ю.Д. Соколов; КИСИ. – [Киев] : [б.и.], 1940. – 23 c. – Библиогр.: с.23.

Соколов, Ю. Д. Пространственные траектории с общим соударением в обобщенной задаче трех тел / Ю.Д. Соколов; КИСИ; каф. математики. – Киев : [б.и], 1939. – 24 c.

Соколов, Юрий Дмитриевич Метод осреднения функциональных поправок / Ю.Д. Соколов; АН УССР. Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 1967. – 336 с. – Библиогр.:с.327-328.

Електронні скриньки бібліотеки, що знаходяться на поштових сервісах поза межею України, можуть не працювати з технічних причин.
Вибачте за незручності.

Варіаційні принципи будівельної механіки. Нариси з історії.
Баженов В. А. Варіаційні принципи будівельної механіки. Нариси з історії.
Читати далі

Плеяда видатних науковців КНУБА

Видатні випускники КНУБА

Будівничі Києва

Календар України

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer