Асєєв Юрій Сергійович

Асєєв Юрій СергійовичАсєєв Юрій Сергійович, доктор архітектури, професор, лауреат Державної премії УРСР і премії ім. І.В. Моргілевського, заслужений архітектор України
(1917 – 2005)

Доктор архітектури, професор, лауреат Державної премії УРСР і премії ім. І.В. Моргілевського, заслужений архітектор України. Визнаний знавець архітектури і мистецтва Київської Русі та України, автор численних монографій, книжок і статей.

Народився в Києві 26 грудня 1917. З 1934 по 1941 навчався на архітектурному факультеті Київського інженерно - будівельного інституту, учень І. Каракіса.

Ю. С. Асєєв вніс істотний внесок у вивчення та реставрацію давньоруських архітектурних пам'яток.

Юрій Сергійович автор понад 20- ти наукових реконструкцій пам'яток архітектури Київської Русі, зокрема: Десятинна церква, Софійський собор, Кирилівська церква, церква Богородиці Пирогощі (всі - в Києві), Спасо - Преображенського собору в Чернігові та давньоруських соборів у Каневі та Бєлгороді.

Приділив велику увагу вивченню Софії Київської. На матеріалах архітектурно-археологічних досліджень Софії Київської, здійснених у середині ХХ с., запропонував удосконалену реконструкцію первісного зовнішнього вигляду Софійського собору, виконавши її новий макет.

Підготовлені Ю. Асєєвим. видання: в1991 р. «Архітектура Київської Русі», в 1982 р.«Архітектура давнього Києва» та в 1980 р. «Джерела: Мистецтво Київської Русі» та ін. стали настільними книгами у широкого кола читачів.

Похований на Байковому кладовищі в Києві.

Вибрані публікації

 • Орнаменти Софії Київської. – Київ: Видавництво Академії архітектури УРСР, 1949 р. – 67 с.;
 • Архітектура Кирилівського заповідника // Архiтектурнi пам’ятники. К., 1950;
 • Памятники архитектуры Украины: Чертежи и фотогр.: Альбом. К., 1954;
 • Очерки истории архитектуры Украинской ССР. Дооктябрьский период. К., 1957 (соавт.);
 • Асєєв Ю. С. Спаський собор у Чернігові. Пам’ятник архітектури XI ст.— К.: Держбуд-видав УРСР, 1959;
 • Древний Киев, Х-XVII вв. М., 1956; Архитектура Крыма. К., 1961 (в соавт. с Лебедевым Г. А.);
 • Новые данные о соборе Дмитриевского мон-ря в Киеве // Сов. Арх. 1961.;
 • Асеев Ю. С, Лебедев Г. А. Архитектура Крыма. — К: Госстройиздат УССР, 1961;
 • Всеобщая история архитектуры. т.3, — М.: Из-во Академии архитектуры СССР, 1966 (соавт.);
 • Історія українського мистецтва. т.1, — К: УРЕ, 1966 (співавт.);
 • Асєєв Ю. С. Архітектура Київської Русі.— К.: Будівельник, 1969;
 • Асєєв Ю. С. Мистецтво стародавнього Києва. К., 1969;
 • Подорож в античний світ. К., 1970;
 • Киевская София и древнерус. зодчество // София Киевская: Мат-лы исследований. К., 1973;
 • Асєєв Ю. С. Пам’ятки архітектури.— В кн.: Раннєслов’янський та давньоруський періоди Редкол.: В. І. Довженок (відп. ред.) та інш. К.: Наук, думка, 1975, с. 392—413. (Археологія Укр. РСР; Т. 3);
 • Асєєв Ю. С. Розповіді про архітектурні скарби. — К.: Радянська школа, 1976;
 • Древнерусское искусство эпохи «Слова о полку Игореве» и груз. архитектура эпохи Руставели. Тбилиси, 1977;
 • Асєєв Ю. С. Джерела: Мистецтво Київської Русі.— К.: Мистецтво, 1980;
 • Асеев Ю. С. Стили в архитектуре. — К., 1980;
 • Асєєв Ю. С. Обриси древнього Києва. — К., 1981;
 • Асєєв Ю. С. Шедеври світової архітектури. — К., 1982;
 • Архитектура Древнего Киева. К., 1982;
 • Асєєв Ю. С. Київські етюди. — К., 1982;
 • Асєєв Ю. С. Мистецтво Киïвськоï Русi. — К., 1984;
 • Асеев Ю. С. Архитектор-реставратор Петр Дмитриевич Барановский //Строительство и архитектура. - 1984. - № 11. - С.31;
 • Асеев Ю. С.,Орлова Т. И. Гармонизация окружающей среды и проблема синтеза искусств в исторических городах. — К., 1988;
 • Мистецтво Киïвськоï Русi. К., 1989 (альбом);
 • Асеев Ю. С. Стили в архитектуре Украины. — К.: Будівельник, 1989;
 • Асеев Ю. С, Дяченко Б. Д. Украинский зодчий Дмитро Дяченко // СА. — 1990. — № 5. — С. 22 −24;
 • Професія — архітектор. — Київ, 1991.
 • Асеев Ю. С. Мариинский дворец в Киеве. — К., 1992

Будівничі Києва Видатні випускники КНУБА

Електронні скриньки бібліотеки, що знаходяться на поштових сервісах поза межею України, можуть не працювати з технічних причин.
Вибачте за незручності.

Варіаційні принципи будівельної механіки. Нариси з історії.
Баженов В. А. Варіаційні принципи будівельної механіки. Нариси з історії.
Читати далі

Плеяда видатних науковців КНУБА

Видатні випускники КНУБА

Будівничі Києва

Календар України

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer