logo_pic

logo_pic

 

Послуги

Електронна доставка документів (ЕДД)

Замовите та отримайте на свою електронну адресу цифрову копію статті, фрагменту або розділу видання, які знаходяться у фондах бібліотеки КНУБА.

Довідково-бібліографічні та інформаційні послуги 

 • Бібліографічна довідка
 • Бібліографічні списки
 • Індексація УДК

Віртуальна довідка

 • Наявність у фондах бібліотеки потрібних матеріалів
 • Тематичні запити

 

e-Консультації

libraryonline@knuba.edu.ua

Наукометричні та наукові бази

libraryscience@knuba.edu.ua

Інституційний репозитарій КНУБА

libraryrepository@knuba.edu.ua


Новини


 

EBSCOhost Тестовий доступ

Відкрито тестовий доступ до платформи EBSCOhost та триватиме до 31 грудня 2021 року!

Платформа EBSCO об’єднує бази даних повнотекстової інформації з різних галузей та напрямів досліджень. Колекція баз даних EBSCO задовольняє дослідницькі потреби користувачів в університетах, медичних установах, бізнес-корпораціях, урядових структурах і бібліотеках. Доступ здійснюється через дослідницьку платформу EBSCOhost.

Доступ до баз даних можна отримати на платформі EBSCOhost за допомогою логіна та пароля. Логін та пароль можна отримати надіславши листа (з корпоративної пошти @knuba.edu.ua) на адресу libraryscience@knuba.edu.ua вказавши в темі або текасті листа "Доступ EBSCO".

Інформація про пробний доступ доступна на сайті Міністерства освіти і науки України безкоштовний пробний доступ до баз даних EBSCO.

Пряме посилання на бази даних: https://search.ebscohost.com

Нижче посилання на короткі відео, де представлені основні функції та параметри пошуку баз даних EBSCO (англійською мовою):

Підручники EBSCO | EBSCOhost (українською мовою)

Основний пошук (English)

Pозширений пошук (English) 

Нові надходження !

1Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

 Серія: Юридичні науки Journal of Lviv Polytechnic National University.

 Series : Legal sciences : зб. наук. пр. / Засновник Нац. ун-т "Львівська політехніка" ;

 2020. – Vol. 7, № 2 (26). – 300 с.

Анотація

          У віснику пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки,   здійснюється розробка наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства.

До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права.

 

 

 

 

 


1

 Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

  Серія: Юридичні науки Journal of Lviv Polytechnic National University.

Series : Legal sciences : зб. наук. пр. / Засновник Нац. ун-т "Львівська політехніка" 

2020. – Vol. 7, № 4 (28). – 281 с.

Анотація

У віснику пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки,

здійснюється розробка наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства.


 

1

Хімія, технологія речовин та їх застосування

Chemistry, Technology and Application of Substances  

Науковий журнал   «Хімія, технологія речовин та їх застосування» ставить собі за мету публікацію завершених результатів досліджень в області хімії і хімічних технологій.  Журнал є інформаційною платформою для обміну науковими ідеями та практичними результатами досліджень..

В журналі передбачається висвітлення проблемних питань сучасних наукових досліджень в галузях аналітичної, неорганічної, фізичної, органічної хімії, хімічної технології силікатів, технології органічних продуктів, технології нафти та газу, біотехнології та екології.


1  1

Науковий журнал Theory and Building Practice, Volume 2, Number 1, 2020 / Volume 2, Number 2, 2020

Видання Theory and Building Practice є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва», який входить до переліку фахових видань ВАК України, в яких можна друкувати матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Тематика журналу:

 • Будівельні конструкції, будівлі та споруди;
 • Будівельні матеріали та дорожнє будівництво;
 • Технологія будівельного виробництва;
 • Будівельна механіка;
 • Інженерія довкілля;
 • Теплогазопостачання та вентиляція;
 • Водопостачання та водовідведення.

  Видання публікує статті українською та англійською мовами вітчизняних і зарубіжних вчених, тематика яких стосується зазначених наукових напрямів, а також інших проблем будівництва та інженерії довкілля. Журнал регулярно публікує результати досліджень вчених Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка», інших українських установ та зарубіжних науковців. Журнал надає можливості для обміну науковими ідеями, дослідницькими методологіями, практичними досягненнями і формує інформаційне поле для наукових дискусій.


1

Науковий журнал  «Геодинаміка/Geodynamics», випуск 1 (28), 2020.

Журнал «Геодинаміка» виходить друком двічі на рік, містить 3 розділи – «Геодезія», «Геологія», «Геофізика» і публікує українською й англійською мовами статті українських та зарубіжних вчених із дисциплін, які стосуються проблем геодинаміки та суміжних питань. У журналі регулярно друкують статті, підготовані за матеріалами доповідей на щорічних міжнародних та українських наукових симпозіумах і конференціях.

Науковий журнал «Геодинаміка» призначено для спеціалістів – геодезистів, геологів та геофізиків, науковців академічних і галузевих установ, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, які займаються проблемами геодинаміки та дослідженнями в суміжних галузях наук.


1

Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Журналістські науки, випуск 4, 2020

До друку приймають оригінальні наукові статті, які не були опубліковані раніше та не перебувають на розгляді в інших виданнях і розкривають такі тематичні напрями: теорія, історія традиційних і новітніх ЗМІ, рекламна  інформація в ЗМІ, інформаційні війни, термінологічна і жанрова парадигми в засобах масової комунікації.

У журналі публікують наукові статті українською, англійською, польською та російською мовами.


1

Науковий журнал Energy Engineering and Control Systems, Volume 6, Number 2, 2020

У журналі публікують результати завершених досліджень науково-технічних проблем в енергетиці та промислових системах керування. Журнал створює інформаційне поле для обміну науковими ідеями, методологіями та практичними результатами досліджень, а також для дискусійного обговорення нових методів, моделей і алгоритмів у енергетиці та промислових системах керування.

Періодичність виходу журналу – двічі на рік. Мова видання – англійська.


1

Науковий журнал Chemistry & Chemical Technology, Volume 14, Number 3, 2020

У журналі публікують результати дослідження в галузях аналітичної, загальної, неорганічної, органічної та фізичної хімії, хімічної кінетики та каталізу, біотехнології, хімії високомолекулярних сполук і матеріалознавства, технологій неорганічних речовин, продуктів органічного синтезу, хімічної технології перероблення горючих копалин, процесів і апаратів хімічних та харчових виробництв і екології.

Роботи виконані на кафедрах і у науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка», вищих навчальних закладів та академічних інститутів України, провідних університетів Європи, Америки і Азії.


1

Остаточний звіт за результатами спостереження Громадянської мережі ОПОРА на місцевих виборах — 2020

Це видання здійснено завдяки підтримці американського народу, що була надана через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Думки і твердження, висловлені в публікації, можуть не співпадати з по­зицією USAID та уряду СШ.


1   1

Науковий журнал «Досягнення у кібер-фізичних системах»

 Volume 5. Number 2, 2021

Volume 5. Number 1, 2021

Засновник і видавець
Національний університет «Львівська політехніка»


1

Науковий журнал Architectural Studies, Volume 6, Number 1, 2020.

Журнал публікує дослідження науковців Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», інших українських установ та наших колег з-за кордону, які розглядають проблеми архітектури та містобудування. Журнал надає можливості для обміну науковими ідеями, методологіями досліджень, практичних досягнень, він формує інформаційне поле для наукових дискусій.


1

 ФОНД БІБЛІОТЕКИ КНУБА ПОПОВНИВСЯ ПОДАРОВАНОЮ КНИГОЮ «101 ІСТОРІЯ УСПІХУ, НАРОДЖЕНА В УКРАЇНІ»

 Бібліотека КНУБА висловлює подяку видавництву «Логос Київ» за подарований  примірник довідково-іміджевого видання «101 історія успіху, народжена в Україні».  Видання присвячено 30-й річниці незалежності України. У книзі представлено 101  надзвичайна історія успіху відомих українців та громадян нашої держави.

 Унікальність видання полягає в тому, що кожна історія ілюструє не лише життєвий  шлях і трудові досягнення, а й цінності якими керуються справжні професіонали.

  Книга стане цінним інформаційним джерелом для студентської молоді та всіх, хто цікавиться саморозвитком.

 

 

 

 

 

 

Нові надходження!

                   

             11 – 2021 Social Condenser Raum, Gemeinschaft, Interaktion

Sprache:Deutsch

Autor: werk, bauen + wohnen

Herausgeber: Verlag Werk AG

ISBN / ISSN 9 770257 933000

Seiten: 92

             Architektur funktioniert nicht wie der Computer, auf dem dieses Editorial geschrieben wurde. Hier der Raum, die Hardware, und darauf aufgespielt das soziale Programm, die Software – hier das zentrale Nervensystem und darin eingesperrt, irgendwo, das Bewusstsein. (Hartnäckig hält sich in der Archi­tektur das vereinfachte Denken, dass überlieferte Formen jedwede Funktion aufnehmen könnten. Als wäre sie eine neutrale Plattform, die mit wech­selnder Software bespielt wird.)

Інформаційний пакет «Комплексний». Оновлення!

Інформаційний бюлетень «Дослідження, технології та інновації у Європейському Союзі»

Наповнюється шляхом щоденного моніторингу новин щодо інновацій, нових технологій, науково-дослідних та інноваційних проектів, програм Горизонт 2020, Дій Марії Складовської-Кюрі, на виконання грантів від Європейської ради з питань досліджень, ініціативи МСП Інструмент та інших грантових програм ЄС, змін законодавства в області науки, технологій та інноваційної діяльності за пріоритетними напрямками, актуальних подій.

№ 11 2021 (локальна мережа)


Інформаційне видання «Збірник рефератів, НДР та ДКР»

Інформація щодо виконаних наукових робіт, дисертацій, що надходять до УкрІНТЕІ від наукових установ. Інформаційне видання «Бюлетень реєстрації НДР та ДКР» Назви розпочатих наукових робіт, зареєстрованих в УкрІНТЕІ, систематизованих за рубриками. Призначений для фахівців наукових, проектних, конструкторських, технологічних організацій, ВНЗ.

№ 11 2021 (локальна мережа)


Дайджест новин від УкрІНТЕІ «Наука, технології, інновації»

Актуальні новини за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності щодо змін у законодавстві, нових технологічних рішень, проведення тематичних заходів (форумів, конференцій, семінарів), створення нових стартапів, розвитку зеленої економіки. Основним джерелом інформації є мережа Інтернет, зокрема сайти міжнародних організацій (World Bank, OECD, WIPO, United States Environmental Protection Agency, American Association for the Advancement of Science Australian Academy of Science та інші).

№ 11 2021 (локальна мережа)

Користуйтесь послугами інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки ( 7 поверх, лаб. корпус, кім. 7711):

Звертайтеся до бібліографів у разі, якщо:

 • Шукаєте достовірну і точну інформацію
 • Хочете значно скоротити час пошуку
 • Опікуєтеся високою якістю своєї роботи
 • Прагнете ексклюзиву, а не з Інтернету
 • Складаєте список літератури для курсової, дипломних та магістрівських робіт
 • Пишете дисертацію
 • Цікавитеся законодавством про освіту

Наші переваги:

 • Онлайн інформування за певними, цікавими для вас, темами
 • Електронний доступ до бібліографічного опису аналітичних статей
 • Індивідуальні тематичні консультації та довідки
 • Фактографічні, адресні довідки на замовлення
 • Обирайте: довідки усно, e-mail, за телефоном

 

Будемо раді Вам допомогти

Subscribe to