Краща пропозиція 2016

Игра престолов: 12 наследных принцев и принцессИгра престолов: 12 наследных принцев и принцессС. Зеленский // Вокруг света. – № 3. – С. 58-64.
Сьогодні вони діти, але у майбутньому їм належить вирішувати долі світу.

Нескучный садНескучный садН. Майборода // Вокруг света. – № 5. – С. 36-46.
Квіти – це атрибут свята, доповнення до подарунка, задоволення не на кожен день. У Нідерландах все навпаки: там квіти – невід’ємна частина повсякденного життя. Їх просто купують дорогою до дому. Так чинить навіть садівник найбільшого квіткового в Європі парку Кьокенхоф.

Чернобыль. 30 лет катастрофеЧернобыль. 30 лет катастрофе: Репортаж из зоны: Чернобыль через 30 лет после катастрофы // Вокруг света. – № 5. – С. 83-112.

Чернобыль. 30 лет катастрофеЧернобыль. 30 лет катастрофе

Рыбацкие сетиРыбацкие сетиЮ. Серышева // Вокруг света. – № 6. – С. 62-70.
Сільське життя зрозуміле та стабільне, устрій не змінюється століттями. Навіть якщо це село у найблагополучніша країна світу. «Вокруг света» побував на Лофотенських островах та переконався, що люди тут займаються важким традиційним промислом, так сам як їх діди та прадіди 500 років тому.

Личное влияние: 11 ритуальных масокЛичное влияние: 11 ритуальных масок // Вокруг света. – № 7. – С. 44-51.
Зовнішність, можливо, не головне, але дуже вагома. Це добре розуміли древні. Та надягали маски, щоб змінити свою сутність, долю, весь світ, знищити зло або хоча б налякати його.

Пятерка за литературуПятерка за литературуГ. Старов // Вокруг света. – № 7. – С. 60-66.
400 років тому у містечку Страдфорт-он-Ейвон помер той, кого багато хто вважає головнім поетом та виправданням людства. Наприкінці життя він повернувся в рідне місто багатієм та, схоже, не згадував тут про породження своєї лондонської фантазії – Гамлета, Короля Лір, Венеціанського купця…

Журнали знаходяться у Секторі художньої літератури та рідкісних і цінних видань (Лабораторний корпус, 7 поверх, кімната 7713)

hline2.jpg


Туризм
Туристичне країнознавство: Навчальний посібник. / За ред. В. Ф. Семенова. - Херсон: Грінь Д.С., 2013. р. - 392 с.

У навчальному посібнику вміщується інформація про особливості розвитку суспільства, сучасний стан економіки, культури, туризму і рекреації в різних туристичних регіонах і окремих країнах Світу. Аналізується туристична привабливість регіонів і країн Світу, розглядаються туристичні ресурси найбільш привабливих країн, причинно-наслідкові особливості формування відомих туристичних дестинацій, тенденції розвитку туризму у світовому просторі.

Навчальний посібник умовно складається з двох частин: у першій - розглядаються основні теоретичні засади загального та туристичного країнознавства, предмет, об'єкт, основні поняття і категорії дисципліни, розкривається економічна, соціальна, культурна картина сучасного Світу, аналізується сутність процесів глобалізації і регіоналізації. У другій частині містяться характеристики країн світу, їхніх туристичних районів та найбільш привабливих туристичних об'єктів. Для закріплення навчального матеріалу після кожної теми наводяться контрольні запитання й тести. Посібник включає також довідковий матеріал (6 додатків). Навчальний посібник "Туристичне країнознавство" призначається для студентів вищих навчальних- закладі, які вивчають туризм, економіку та управління туризмом, готельну та ресторанну справу.

Кіптенко В. К.
Менеджмент туризму: підручник. / В. К. Кіптенко. - К.: Знання, 2010. р. - 502 с.

У підручнику на сучасному рівні розглянуто сутність і найважливіші сторони менеджменту туризму, історію розвитку управління туристичною діяльністю, визначено систему, об’єкти і суб’єкт управління в туризмі, розкрито особливості управління внутрішнім і зовнішнім середовищем, сполучними процесами, персоналом та процесами праці в туризмі, управління, орієнтованого на клієнта, функції, принципи і методи менеджменту туризму. Особливу увагу приділено управлінню туристичними територіями і регіонами. Теоретичні положення підкріплено прикладами і практичними рекомендаціями. У кінці книги до кожного розділу наведено практикум, до складу якого входять тестові завдання, ситуаційні завдання і теми для обговорення.

Для студентів географічних, історичних та економічних факультетів, які вивчають дисципліну “Менеджмент туризму”, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців у галузі туризму.

hline2.jpg

Архітектура будівель та спорудПлоский В. О. Гетун Г. В., Віроцький В. Д.
Архітектура будівель і споруд. Книга 3. Історія архітектури і будівництва: Підручник. -  Видання друге, перероблене та доповнене. - К: Видавництво Ліра-К, 2016. р. - 816 с.

У підручнику викладена історія архітектури від часів її зародження до наших днів з урахуванням розвитку конструктивної основи зодчества і будівельних прийомів. Фактичний матеріал підручника базується на джерельній базі 12-томної "Всеобщей истории архитектуры" та доповнений розділами "Архітектура 1970...2015" і "Архітектура України"

Підручник призначається для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво".

hline2.jpg

El CroquisEl Croquis – іспанське періодичне видання із світовим визнанням. Він дає можливість ознайомитись з основними напрями та тенденціями у світі архітектури, містобудування і дизайну.

Видання адресоване мистецтвознавцям, викладачам, аспірантам, студентам.

Виходить один раз на два місяці з1982 року двома мовами: іспанською та англійською.

Основний напрям видання – архітектура та містобудування.

Із презентованими на фотографіях випусками El Croquis ви маєте можливість ознайомитись у відділі іноземної літератури нашої бібліотеки (головний корпус, к. 440).


Місце збереження літератури, що зацікавила Вас, Ви можете уточнити в Електронному каталозі.
Перейти до Електронного каталогу
hline2.jpg

Андрій ЧебикінЧебикін Андрій Володимирович [Текст]: бібліогр. покажч. / НАОМА, бібліотека; відп. за вип.: О. Ф. Соколова, О. В. Ковальчук; упоряд.: О. Ю. Щербак, Л. П. Веклин. - Київ: [б. в.], 2016. - с.: іл. - (Викладачі НАОМА - ювіляри; вип. 3)

У покажчику подано мистецький і науковий доробок художника-графіка, дійсного члена і президента Національної академії мистецтв України, ректора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, народного художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, премії Ленінського комсомолу, Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка, професора Чебикіна Андрія Володимировича.

Видання адресоване мистецтвознавцям, викладачам, аспірантам, студентам.


Місце збереження літератури, що зацікавила Вас, Ви можете уточнити в Електронному каталозі.
Перейти до Електронного каталогу
hline2.jpg

Український живописКобзарВисловлюємо щиру подяку доценту кафедри будівельних матеріалів Кочевих Мариниі Олександрівні за цінний подарунок - альбом «Українського живопису» та видання «Кобзаря» Тараса Шевченка з нагоди 150-річчя з дня народження поета.

Книга цінна не лише чудовим художнім оформленням, а й тим, що містить примітки – історичні, літературознавчі, хронологічні, а також пояснення до кожного вірша.

Книги знаходяться у Сектор художньої літератури та рідкісних і цінних видань

hline2.jpg

Любовью на любовьДо уваги читачів!

Репрезентуємо літературні спроби директора бібліотеки КНУБА – книгу оповідань та віршів Наталії Іванівни Хілобоченко – «Любовью на любовь».

Створені нею поезія і проза мають філософську направленість і розраховані на серця людей, які переживають період духовних пошуків.

Любовью на любовь Любовью на любовь Любовью на любовь Любовью на любовь

hline2.jpg

Варіаційні принципи будівельної механіки. Історія становлення та розвиткуБаженов В. А. Варіаційні принципи будівельної механіки. Історія становлення та розвитку / В. А. Баженов, О. В. Геращенко, М. В. Гончаренко під загал. ред. проф. В. А. Баженова. - К.: Каравела, 2015. - 762 с.

Книга присвячена історії виникнення і розвитку варіаційних принципів будівельної механіки.

Вона може бути використана як підручник для студентів вищих навчальних закладів при реалізації магістерських програм, вивченні спеціальних курсів, які пов'язані з викладанням варіаційних принципів і методів будівельної механіки дискретних і континуальних систем і побудовою сучасних чисельних процедур і технологій. Загалом книга зорієнтована на студентів і читачів, які вже вивчали обов'язкові курси будівельної механіки, а також викладачів і науково-технічних працівників.

Читачів може зацікавити розділ "До історії варіаційних принципів будівельної механіки. Біографічні відомості з життя і діяльності вчених."

Варіаційні принципи будівельної механіки. Історія становлення та розвитку

Місце збереження літератури, що зацікавила Вас, Ви можете уточнити в Електронному каталозі.
Перейти до Електронного каталогу
hline2.jpg



Попередні пропозиції

Електронні скриньки бібліотеки, що знаходяться на поштових сервісах поза межею України, можуть не працювати з технічних причин.
Вибачте за незручності.

Варіаційні принципи будівельної механіки. Нариси з історії.
Баженов В. А. Варіаційні принципи будівельної механіки. Нариси з історії.
Читати далі

Плеяда видатних науковців КНУБА

Видатні випускники КНУБА

Будівничі Києва

Календар України

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer