Підводні технології

Підводні технології

2018 8 [PDF 7 МБ]
2017 5 [PDF 5,2 МБ] 6 [PDF 66,8 МБ] 7 [PDF 54,3 МБ]
2016 3 [PDF 5,2 МБ] 4 [PDF 7,5 МБ]
2015 1 [PDF 12,87 МБ] 2 [PDF 4,27 МБ]

PDF - файл в форматі PDF, знаходиться на сервері Бібліотеки Київського національного університету будівництва і архітектури.
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського - збірник знаходиться на сервері Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
Увага! За доступність наукового збірника відповідальніть несе власник сервера, де розміщена електронна копія збірника!


Остання конференція: IV Міжнародна науково-практична конференція «Underwater Technologies 2018»
Всі конференії
Правила для авторів:

1 До відома авторів

1.1 Повідомлення PDF [PDF 0,2 МБ]
1.2 Персональна карта
Заявка на участь (Додаток 1)
Заявка на публікацію (Додаток 2)
PDF [PDF 0,3 МБ]
1.3 Угода PDF [PDF 0,3 МБ]
1.4 Вимоги до Тез PDF [PDF 0,2 МБ]
1.5 Вимоги до статті PDF [PDF 0,2 МБ]

2 Загальна інформація

2.1 Обкладинка, Індексація PDF [PDF 1,4 МБ]
2.2 Редакційна колегія PDF [PDF 0,3 МБ]
2.3 Сайти установ-партнерів PDF [PDF 0,2 МБ]
2.4 Наукова етика видання PDF [PDF 0,2 МБ]

3 Приклади оформлення

3.1 Article (eng) DOC [docx 5,0 МБ]
3.2 Стаття (укр) DOC [docx 2,5 МБ]
3.3 Статья (рус) DOC [docx 0,3 МБ]
3.4 Анотація (структура) PDF [PDF 0,2 МБ]

4 На допомогу авторам

4.1 Транслітерація Перейти на сайт translit.net
4.2 Зміст журналів PDF [PDF 0,2 МБ]


Рік заснування: 2015
Проблематика: Природничі науки
Математика та статистика
Інформаційні технології
Механічна та електрична інженерія
Автоматизація та приладобудування
Виробництво та технології
Архітектура та будівництво
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21541-11441 Р від 21.08.2015 р.
Атестовано Державною атестаційною комісією України.
Наказ МОН України № 515 від 16.05.2016 р.
Затверджено Вченою радою КНУБА 27 жовтня 2017 р. (протокол № 7)
Періодичність: 2 випуски на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Київський національний університет будівництва і архітектури
Головний редактор: Михайло Сукач, д.т.н., проф.
Заступник редактора: Олександр Безверхий, д.ф.-м.н., проф.
Відповідальний за випуск: Дмитро Міщук, к.т.н., доц.
Редакційна колегія: Валерій Адамчук, академік НААН України, д.т.н., проф.
Віктор Баженов, академік НАПН України, д.т.н., проф.
Володимир Блінцов, д.т.н., проф.
Віктор Гайдайчук, д.т.н., проф.
Віктор Грінченко, академік НАН України, д.т.н., проф.
Валерій Гуляєв, д.т.н., проф.
Леонід Дворкін, д.т.н., проф.
Микола Дьомін, д.арх., проф.
Станіслав Зуб, д.ф.-м.н., проф.
Веніамін Кубенко, академік НАН України, д.ф.-м.н., проф.
Петро Куліков, д.е.н., проф.
Олег Лимарченко, д.т.н., проф.
Олександр Луговський, д.т.н., проф.
Володимир Михайлов, д.геол.н., проф.
Олексій Митропольський, чл.-кор. НАН України, д.г.-м.н., проф.
Володимир Надутий, д.т.н., проф.
Анатолій Обшта, д.т.н., проф.
Борис Патон, академік, президент НАН України
Олександр Приходько, д.ф.-м.н., проф.
Володимир Романов, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф.
Валерій Самойленко, д.ф.-м.н., проф.
Андрій Тевяшев, д.т.н., проф.
Олександр Трофимчук, чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф.
Міжнародна рада: Winfried Auzinger, PhD, Ass. Prof., Vienna University of Technology (Austria)
Vladislav Bogdanov, PhD, Snr. Res. Ass. (Australia)
Goran Bryntse, PhD, Ass. Prof., SERO, EREF (Sweden)
Carsten Drebenstedt, Dr hab eng., Prof., Technische Universität Bergakademie (Germany)
Vladimir Feldgun, PhD, Snr. Res. Ass., Israel Institute of Technology (Israel)
Stanisław Fic, Dr hab eng., Prof., Politechnika Lubelska (Poland)
Jan Glinski, Czl.-rzecz. PAN, Dr hab, Prof., OL PAN (Poland)
Maxim Gots, PhD eng., Skyjack Inc. (Canada)
Andrzej Marczuk, Dr hab eng., Prof., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Poland)
Viktor Mashkov, ScD eng., Ass. Prof., University J. Evangelista Purkyne in Usti-nad-Labem (Czech Republic)
Usman Naeem, PhD, University of East London (England)
Mihail Nikitenko, ScD eng., Prof., BNTU (Belorussia)
Henryk Sobczuk, Dr hab, Prof., Kyiv office PAN (Poland)
Bernd Stoffel, ScD eng., Prof., Technische Universität Darmstadt (Germany)
Devard Stom, ScD, Prof., Irkutsk State University (Russian Federation)
Адреса редакції: КНУБА, Повітрофлотський проспект, 31,
лаб. корпус, к. 2313, Київ, Україна, 03037,
т.+38(044) 2415474, ф.+38(044) 2454217,
www.uwtech.at.ua, е-mail: uwtech@ukr.net
 

Електронні скриньки бібліотеки, що знаходяться на поштових сервісах поза межею України, можуть не працювати з технічних причин.
Вибачте за незручності.

Варіаційні принципи будівельної механіки. Нариси з історії.
Баженов В. А. Варіаційні принципи будівельної механіки. Нариси з історії.
Читати далі

Плеяда видатних науковців КНУБА

Видатні випускники КНУБА

Будівничі Києва

Календар України

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer