Стефан Кульженко - український видавець-просвітитель

1837 – 1906

Український видавець – просвітитель

Найуспішнішому підприємцю, друкареві та книговидавцю, Стефану Кульженко, у 2017 році виповнюється 180 років.

Народився він 5 січня 1837 року в містечку Баришівка, на Київщині. Пройшов шлях від самих низів до київського купця 2 гільдії.. Вчився в Софійському духовному училищі, але не закінчив його. З 1848 року працював у київських друкарнях – учнем, робітником, управляючим. Завдяки працелюбству, діловій хватці та вмінню знаходити спільну мову з людьми Кульженко став найвідомішим видавцем.

Довгий час орендував друкарню Івана Давиденка, яка мала на той час найсучасніше обладнання, та в серпні 1880 року відкрив власну друкарню, на вулиці Пушкінській.

Стефан Васильовия постійно розширював підприємство, впроваджував нові технології. Швидко розбагатів і розширив виробництво, склав конкуренцію найбільшим видавництвам Петербурга, Москви, Варшави. Освоїв друк кольорових фотоілюстрацій та застосував, одним із перших в Україні, спосіб плоского друку – літографію. Друкував газети «Київське слово», «Заря», «Київська газета», ряд журналів, як російською так і українською мовами. Серед найбільш відомих видань : «Киев теперь и прежде» М. Захарченко, «Собор св. Владимира в Киеве», збірник творів українських письменників «На вічну пам’ять Котляревському», альбоми з видами Києва, Одеси, Парижа.

Стефан Кульженко потрапив до списку 300 найуспішніших підприємців, в ювілейному альбомі до 300-річчя правління дому Романових.

Помер Стефан Васильович у Києві, 29 січня 1906 року та похований на старому Байковому кладовищі.


 

Кїевь теперь и прежде

Кїевь теперь и прежде

Кїевь теперь и прежде. / Составиль Инспекторь Кїевскаго Института благороднфхь дъвиць М.М.Захарченко. – Кїев : Паровое Лито-Типографическое заведение С.В.Кульженко, 1888. – 285с. + Рисунки и клище совственность издателя.

Тимошенко, С. О вліяніи круглыхъ отверстій на распредъленiе напряженiй въ пластинкахъ : оттискъ изъ Изв.Кiевскаго Политехнич. ин-та

Тимошенко, С. О вліяніи круглыхъ отверстій на распредъленiе напряженiй въ пластинкахъ : оттискъ изъ Изв.Кiевскаго Политехнич. ин-та

Тимошенко, С.

О вліяніи круглыхъ отверстій на распредъленiе напряженiй въ пластинкахъ : оттискъ изъ Изв.Кiевскаго Политехнич. ин-та / С.Тимошенко. – Киев : Тип. С.В.Кульженко, 1907. – 21 с. : черт.

Динник, А. Определеніе предела упругости по измененію температуры тела: оnтиск из Изв. Кіевскаго Политехнич. ин-та Императора Александра II

Динник, А. Определеніе предела упругости по измененію температуры тела: оnтиск из Изв. Кіевскаго Политехнич. ин-та Императора Александра II

Динник, А.

Определеніе предела упругости по измененію температуры тела: оnтиск из Изв. Кіевскаго Политехнич. ин-та Императора Александра II / А.Динник. – Київ : Тип. С.В.Кульженко, 1908. – 8С.

Тимошенко, С. Объ устойчивости упругихъ системъ. Примъненiе новой методы къ изслъдованiю устойчивости нъкоторыхъ мостовыхъ конструкций

Тимошенко, С. Объ устойчивости упругихъ системъ. Примъненiе новой методы къ изслъдованiю устойчивости нъкоторыхъ мостовыхъ конструкций

Тимошенко, С.

Объ устойчивости упругихъ системъ. Примъненiе новой методы къ изслъдованiю устойчивости нъкоторыхъ мостовыхъ конструкций / С.Тимошенко. – Киев : Тип.С.В.Кульженко, 1910. – 184 с. : черт.

Кирпичев, В. Л. Сопротивленіе матеріаловъ. Ученіе о прочности построекъ и машинъ

Кирпичев, В. Л. Сопротивленіе матеріаловъ. Ученіе о прочности построекъ и машинъ

Кирпичев, В. Л.

Сопротивленіе матеріаловъ. Ученіе о прочности построекъ и машинъ / В.Л. Кирпичев. – 2-е изд. книжного магазина Н.Я. Оглоблина. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1900. – 428с.

Пистряковъ, Д. Изгибъ тонкой пластинки

Пистряковъ, Д. Изгибъ тонкой пластинки

Пистряковъ, Д.

Изгибъ тонкой пластинки / Пистряковъ; Оттиск изъ Изв. Кіевскаго Политехнического Ин-та импер. Александра II. – Киев : Тип. С.В.Кульженко, 1910. – 65 с. : с диагр.

Волынский, А. Л. Леонардо да Винчи

Волынский, А. Л. Леонардо да Винчи

Волынский, А. Л.

Леонардо да Винчи / А.Л.Волынский. – Изд.2-е. – Киев : С.В.Кульженко, 1909. – 499 с. : ил. – Библиогр.:с.403-499.

Байз, К. Исторія искусствь.

Байз, К. Исторія искусствь.

Байз, К.

Исторія искусствь. – Кіевь : Изданіе С.В.Кульженко, 1902. – 402с. + Сь 350-ю рисунками вь тексть, 28-ю фототипическими таблиц. и 2-мя таблиц. вь краскахь.

Байз, К. Исторія искусствь Байз, К. Исторія искусствьБайз, К. Исторія искусствь

Subscribe to Стефан Кульженко - український видавець-просвітитель