Підводні технології. Новий випуск!

Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук.-виробн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ: Вид-во КНУБА, 2020. - 102 с.

Переглянути >>>