Підводні технології

Останній випуск: 9 2019

Всього номерів в архіві: 9

з них на сервері бібліотеки: 9

Статус: ?

2019 :  9 PDF


2018 :  8 PDF


2017 :  5 PDF  6 PDF  7 PDF


2016 :  3 PDF  4 PDF


2015 :  1 PDF  2 PDF


pdf - файл в форматі PDF, знаходиться на сервері Бібліотеки Київського національного університету будівництва і архітектури.

nbuv - збірник знаходиться на сервері Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

www - збірник знаходиться на сайті видавця.

uvaga За доступність наукового збірника відповідальніть несе власник сервера, де розміщена електронна копія збірника!

1. Вказівки для авторів:

1.1. Правила публікації

1.2. Заява про публікацію  word

- інформація про статтю (форма 1);

- довідка про авторів (форма 2);

- рецензія (форма 3);

- експертний висновок (форма 4).

1.3. Угода про вільне використання авторського права (форма 5)

2 Загальна інформація:

2.1 Стаття (англ) 

2.2 Стаття (укр)

2.3 Обкладинка

2.4 Титул

3 Приклади оформлення:

3.1 Анотація (структура)

3.2 Транслітерація Перейти на сайт translit.net

3.3. Видавнича політика 

Рік заснування:

2015

Проблематика:

Природничі науки

Математика та статистика

Інформаційні технології

Механічна та електрична інженерія

Автоматизація та приладобудування

Виробництво та технології

Архітектура та будівництво

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 21541-11441 Р від 21.08.2015 р.

Включено до Переліку наукових фахових видань України згідно

Наказу МОНУ від 16.05.2016 р., № 515

Затверджено Вченою радою Київського національного університету будівництва і архітектури

26.10.2018 р., протокол № 17

Періодичність:

2 випуски на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник:

Київський національний університет будівництва і архітектури

Головний редактор:

Михайло Сукач д.т.н., проф., КНУБА, Київ

Заступник редактора:

Сергій Максимов д.т.н., ст.н.с., Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Київ

Редакційна колегія:

Олександр Безверхий д.ф.-м.н., проф. НТУ, Київ

Володимир Блінцов д.т.н., проф., НУК ім. академіка Макарова, Миколаїв

Віктор Грінченко академік НАНУ, д.т.н., проф. Ін-т гідромеханіки НАН України, Київ

Леонід Дворкін д.т.н., проф., НУВГП, Рівне

Микола Дьомін чл.-кор. АМНУ, д.арх., проф., КНУБА, Київ

Леонід Заміховський д.т.н., ІФНТУНГ, Івано-Франківськ

Станіслав Зуб д.ф.-м.н., проф., ХНПУ ім. Г.Сково-роди, Харків

Святослав Кравець д.т.н., проф., НУВГП, Рівне

Веніамін Кубенко академік НАНУ, д.ф.-м.н., проф., Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, Київ

Олег Лимарченко д.т.н., проф., КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ

Олександр Луговський д.т.н., проф., НТУ України КПІ ім. І.Сікорського, Київ

Олександр Маслов д.т.н., проф., КрНУ ім. М.Остро-градського, Кременчук

Володимир Надутий д.т.н., проф., Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України, Дніпро

Валерій Товбич д.арх., проф., КНУБА, Київ

Борис Патон академік, президент НАН України

Віталій Плоский д.т.н., проф., КНУБА, Київ

Олександр Приходько д.ф.-м.н., проф. ДНУ ім. О.Гончара, Дніпро

Ігор Ребезнюк д.т.н., проф., НЛТУ України, Львів

Андрій Тевяшев д.т.н., проф., ХНУРЕ, Харків

Віктор Тімохін д.арх., проф., КНУБА, Київ

Сергій Шатов д.т.н., проф., ПДАБА, Дніпро

Надія Шебек д.арх., проф., КНУБА, Київ

Міжнародна рада:

Winfried Auzinger PhD, Ass.Prof., Vienna University of Technology (Austria)

Vladislav Bogdanov PhD, Snr.Res.Ass., Serenidad Consulting Pty, Sidney (Australia)

Goran Bryntse PhD, Ass.Prof., SERO, European Renewable Energy Federation, Borlange (Sweden)

Carsten Drebenstedt Dr.hab., Prof., Technical University Bergakademie, Freiberg (Germany)

Jiayou Wang PhD, Prof., Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang (China)

Andrzej Marczuk Dr. hab., Prof., University of Life Science in Lublin (Poland)

Viktor Mashkov Dr.Tech.Sc., Prof., University J.Evange-lista Purkyne in Usti-nad-Labem (Czech Republic)

Henryk Sobczuk Dr. hab., Prof., Kyiv office PAN (Poland)

Адреса редакції:

КНУБА, Повітрофлотський проспект 31, лаб. корп., оф. 2313, Київ, Україна, 03680

+38 044 2454217 

+38 095 6297417

www.uwtech.at.ua,

uwtech@ukr.net