Туризм

Маркетинг туризмуПряник Ю. М.

Маркетинг туризму: підручник. / Ю. М. Пряник. — К.: Знання, 2008. — 803 с. (Вища освіта XXI століття).

У підручнику розглядаються теоретичні те методичні основи маркетингу туризму, особливості маркетингової політики туристичної компанії, сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму. Наведений матеріал відображає як традиційні уявлення та підходи до аналізу туристичного бізнесу, так і сучасні концепції вітчизняних і зарубіжних вчених, фахівців-практиків і дає можливість ознайомитися з новітніми теоріями та практикою туристичної діяльності, методами забезпечення її стабільного функціонування і розвитку. Це перший в Україні підручник із навчальної дисципліни "Маркетинг туризму”, що відповідає сучасним стандартам освіти і вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Крім теоретичного матеріалу в підручнику наводяться навчальна програма, тести для перевірки та оцінки здобутих знань студентів і список рекомендованої літератури.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також фахівцям-практикам, що працюють у галузі туризму.


Туристичне краєзнавствоПетранівський В. Л., Рутинський М. Й.

Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Д. Заставного. — 2-ге вид., виправл. — К.: Знания, 2008 - 575 с.

У навчальному посібнику обґрунтовано концепційно-теоретичні засади туристичного краєзнавства України. Послідовно розкриваються об'єктпредметна сутність наукової дисципліни, теоретичні основи та методологічний арсенал краєзнавчих досліджень. Крізь призму краєзнавчого аналізу охарактеризовано національний рекреаційно-туристичний потенціал.

Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у сфері туризму чи краєзнавчої освіти, викладачів вищих навчальних закладів, учителів і активних членів громадських краєзнавчих товариств, і також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку туризму в рідному краї.


Туристический бизнесХолловей Дж.К., Тейлор Н.

Туристический бизнес: Пер. с 7-го англ. изд. — К.: Знання, 2007. — 798 с.

Эта книга давно заслужила признания как у професионалов, так и у студентов и считается классическим пособием в данной сфере деятельности. Книга написана доступным языком и содержит исчерпывающую информацию о становлении, функционировании и ролли в жизни общества индустрии туризма начиная с древнейших времен и до современности. особое внимание уделяется новым туристическим направлениям и видам отдыха, которые могут привлечь людей в эпоху глобализации, новым проблемам, с которыми сталкиивается индустрия туризма, процессам и тенденциям, активизировавшимся после катастроф планетарного масштаба, а также такому важному вопросу для развития современного туризма, как обеспечение стабильного роста количества туристов. В книге приведено множество примеров, способствующих лучшему пониманию особенностей функционирования индустврии туризма. Отдельные ситуации в последнем разделе анализируется более детально, что дает возможность читателю полнее осознать все многообразие туристического бизнеса.

Для студентов высших учебных заведений, готовящихся работать в сфере туризма, преподавателей, всех, кто интерисуется вопросами развития туризма.

Місцезнаходження літератури, що зацікавила Вас, Ви можете уточнити в Електронному каталозі.
Перейти до Електронного каталогу

Статті з наукометрії

Все украинские издатели в Scopus и Web of Science

"Хижацькі" журнали
Отличительные черты издательств-хищников
Проверяем журнал перед подачей рукописи
Scopus и WoS: проверяем журнал

Підготовка статті для наукометричної бази
Как опубликовать статью в Scopus?
Причины, по которым отклоняют статьи в Elsevier

DOAJ
Регистрация научного журнала в DOAJ
Каким должен быть сайт научного журнала: рекомендации DOAJ

Підготовка журналу для наукометричної бази
Scopus: вопросы и ответы
Методические материалы по стандартам Scopus
Рекомендации по развитию научных журналов
Принципы прозрачности и лучшей практики научных публикаций
Процесс отбора журналов в базу Web of Science
Нормы поведения и наилучшая практика для редакторов
Название научного журнала
Каким должен быть научный журнал?
Как Scopus оценивает журналы?
Как попасть в Scopus и Web of Science?
Быстрая оценка журнала

За достовірність інформації відповідальність несе автор статті

До послуг користувачів відділи обслуговування:

АБОНЕМЕНТИ:

- навчальної літератури гол.корп. к. 254; 2415446 10.00-17.45
- наукової літератури лаб. корп. к.7714; 2415467 10.00-17.45
- видань іноземними мовами гол. корп. к. 440; 2449619 10.00-17.45
- художньої літератури лаб. корп. к. 7713; 2415427 10.00-17.45
- стандартів та технічної періодики гол. корп. к.440а; 2449619 10.00-17.45

ЧИТАЛЬНІ ЗАЛИ:

- для студентів гол. корп. к. 343; 2449620 10.00-17.45
- інформаційно-бібліографічного відділу лаб. корп. к. 7711, 7715; 2415527 10.00-17.45
- для науковців лаб. корп. к 7715; 2415427 10.00-17.45
- відділу видань з питань архітектури і мистецтв арх. корп. к.310; 2415531 10.00-17.45
- відділу стандартів та технічної періодики гол. корп. к.440а; 2449619 10.00-17.45
- відділу видань іноземними мовами гол. корп. к. 440; 2449619 10.00-17.45

Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання
Сергій Сьомка,
Євген Антонович

Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання
Читати далі

Плеяда видатних науковців КНУБА

Видатні випускники КНУБА

Будівничі Києва

Календар України

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer