Наукова стаття: як написати та опублікувати у рейтинговому виданні. Методичні рекомендації

Городжа Л. В.

Наукова стаття: як написати та опублікувати у рейтинговому виданні : Методичні рекомендації / Київ: Ін-т електродинаміки НАН України. 2020. 48 с.

У роботі подано правила написання тексту наукової статті відповідно до сучасних вимог. Особливу увагу зосереджено на структурі наукової статті, правилах укладання списків цитованих джерел, запропоновано додатки з прикладами оформлення різних видів цитованих джерел. Розтлумачено, як обрати наукове видання для опублікування результатів наукових досліджень, його основні наукометричні показники та ідентифікатор цифрового об’єкта – DOI, а також стисло охарактеризовано відкриті бази даних вчених, які дають змогу науковцю представити всі свої здобутки і науковий шлях на особистій сторінці – ResearcherID, Google Scholar, Researchgate, ORCID. Методичні рекомендації призначено для використання молодими науковцями, аспірантами, здобувачами під час написання наукових статей.