Подарункові видання з автографом авторів

Тугай Анатолій Михайлович, Орлов В.О., Шадура В.О., Мартинов С.Ю.

Міські інженерні мережі та споруди: підручник / А. М.Тугай [та ін.]. - Київ: Укргеліотех,2010. - 255 с. -(іл.). - 978-966-2216-06-6; Бібліогр.: с.249.

Писаренко Георгий Степанович, Варвак П.М., Василенко А.М., Гарф С.Е.

Опір матеріалів:підручник для студ. вузів / Г.С.Писаренко [та ін.]; за ред. Г.С.Писаренка .-Київ:[б.в.],1967 .-324 с.-(іл.) .

Лагутін Геннадій Володимирович, Куліков П.М., Тормосов Р.Ю., Поколенко В.О.

Операційний менеджмент у будівництві:навч. посібник / Г.В.Лагутін [та ін.]; Київськ. нац. ун-т буд. і арх-ри .-Київ:КНУБА,2010 .-239 с.-(іл.) .-Бібліогр.:с.236-239 .

Барашиков Арнольд Якович, Колякова Віра Марківна

Будівельні конструкції:підручник для студ. вищ. навч. закл./ А.Я. Барашиков, В.М. Колякова; Мін-во освіти, науки, молоді та спорту України .-Київ:Слово,2011 .-255 с.-(іл.) .-978-966-194-056-6;Бібліогр.:с.252-253.

Subscribe to Подарункові видання з автографом авторів