Підводні технології

Останній випуск: 10 2020

Всього номерів в архіві: 10

з них на сервері бібліотеки: 10

Статус: продовжує виходоти

2020 :  10 PDF


2019 :  9 PDF


2018 :  8 PDF


2017 :  5 PDF  6 PDF  7 PDF


2016 :  3 PDF  4 PDF


2015 :  1 PDF  2 PDF


pdf - файл в форматі PDF, знаходиться на сервері Бібліотеки Київського національного університету будівництва і архітектури.

nbuv - збірник знаходиться на сервері Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

www - збірник знаходиться на сайті засновника або видавця.

uvaga За доступність наукового збірника відповідальніть несе власник сервера, де розміщена електронна копія збірника!

1. Вказівки для авторів:

1.1. Правила публікації

1.2. Заява про публікацію  word

- інформація про статтю (форма 1);

- довідка про авторів (форма 2);

- рецензія (форма 3);

- експертний висновок (форма 4).

1.3. Угода про вільне використання авторського права (форма 5)

2 Загальна інформація:

2.1 Стаття (англ) 

2.2 Стаття (укр)

2.3 Обкладинка

2.4 Титул

3 Приклади оформлення:

3.1 Анотація (структура)

3.2 Транслітерація Перейти на сайт translit.net

3.3. Видавнича політика 

Рік заснування:

2015

Проблематика:

Природничі науки

Математика та статистика

Інформаційні технології

Механічна та електрична інженерія

Автоматизація та приладобудування

Виробництво та технології

Архітектура та будівництво

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 24366-14206P від 13.02.2020 р.

Включено до Переліку наукових фахових видань України згідно

Наказу МОНУ від 16.05.2016 р., № 515

Затверджено Вченою радою Київського національного університету будівництва і архітектури

04 червня 2020 р., протокол № 32

Періодичність:

щорічно

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник:

Київський національний університет будівництва і архітектури

Університет науки і техніки Цзянсу (Китай)

Головний редактор:

Михайло Сукач д.т.н., проф., КНУБА, Київ

Заступник редактора:

Сергій Максимов д.т.н., ст.н.с., Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Київ

Редакційна колегія:

Олександр Безверхий д.ф.-м.н., проф. Національний транспортний університет, Київ

Володимир Блінцов д.т.н., проф., НУК ім. акад. Макарова, Миколаїв

Iгор Бойко д.т.н., проф., КНУБА, Київ

Віктор Грінченко академік НАНУ, д.т.н., проф. Ін-т гідромеханіки НАН України, Київ

Леонід Дворкін д.т.н., проф., НУВГП, Рівне

Микола Дьомін чл.-кор. АМНУ, д.арх., проф., КНУБА, Київ

Леонід Заміховський д.т.н., ІФНТУНГ, Івано-Франківськ

Станіслав Зуб д.ф.-м.н., проф., ХНПУ ім. Г.Сковороди, Харків

Веніамін Кубенко академік НАНУ, д.ф.-м.н., проф., Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, Київ

Олег Лимарченко д.т.н., проф., КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ

Олександр Луговський д.т.н., проф., НТУ України КПІ ім. І.Сікорського, Київ

Олександр Маслов д.т.н., проф., КрНУ ім. М.Остроградського, Кременчук

Володимир Надутий д.т.н., проф., Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України, Дніпро

Іван Назаренко д.т.н., проф., президент Академії будівництва України, Київ

Валерій Товбич д.арх., проф., КНУБА, Київ

Ігор Ребезнюк д.т.н., проф., НЛТУ України, Львів

Андрій Тевяшев д.т.н., проф., ХНУРЕ, Харків

Віктор Тімохін д.арх., проф., КНУБА, Київ

Сергій Шатов д.т.н., проф., ПДАБА, Дніпро

Надія Шебек д.арх., проф., КНУБА, Київ

Міжнародна рада:

Winfried Auzinger PhD, Ass.Prof., Vienna University of Technology (Austria)

Vladislav Bogdanov PhD, Snr.Res.Ass., Progressive Research Solutions Pty. Ltd, Sidney (Australia)

Goran Bryntse PhD, Ass.Prof., SERO, European Renewable Energy Federation, Borlange (Sweden)

Carsten Drebenstedt Dr hab, Prof., Technical University Bergakademie, Freiberg (Germany)

Andrzej Marczuk Dr hab, Prof., University of Life Science in Lublin (Poland)

Viktor Mashkov ScD eng., Prof., University J.Evangelista Purkyne in Usti-nad-Labem (Czech Republic)

Henryk Sobczuk Dr hab, Prof., Kyiv office PAN (Poland)

Jiayou Wang PhD, Prof., Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang (China)

Адреса редакції:

КНУБА, Повітрофлотський проспект 31, лаб. корп., оф. 2313, Київ, Україна, 03680

+38 044 2454217 

+38 095 6297417

www.uwtech.at.ua,

uwtech@ukr.net