Енергоефективність в будівництві та архітектурі, 2018 № 10

Титул

Зміст


Шаповал С. П., Желих В. М., Гумен О. М., Венгрин І. І.

Застосування геліостіни для теплопостачання енергоефективних будівель

The use of solar wall for heat supply of energy efficient buildings


Скочко В. І., Плоский В. О, Гегер А. Д., Скочко Л. О.

Скорочення тепловтрат систем теплопостачання шляхом оптимізації їх геометричних моделей при проектуванні

Reduction of heat loss of heat supply systems by optimizing their geometric models


Басок Б. І., Лисенко О. М., Андрейчук С. В., Приємченко В. П.

Експериментальні дослідження індивідуального теплового пункту з електричними котлами

Experimental research of an individual heat point with electric boilers


Кочетов Г. М., Самченко Д. М., Колодько А. О.

Енергоощадна комплексна переробка промислових стічних вод

Energy-efficient integrated treatment of industrial waste water


Клапченко В. І., Краснянський Г. Ю., Азнаурян І. О., Кузнецова І. О.

Використання золи теплоелектростанцій у виробництві бетону

Utilization of ash from thermal power plants in the concrete production


Желих В. М., Савченко О. О., Матусевич В. , Пашкевич В. З.

Доцільна глибина закладання горизонтального трубногоґрунтового теплообмінника геотермальної вентиляції

The expedient depth of laying of a horizontal tube earth-airheat exchanger of geothermal ventilation


Сорокова Н. М., Кольчик Ю. М., Сороковий Р. Я.

Метод визначення рівноважного вологовмісту будівельних матеріалів огороджувальних конструкцій

Method of determination of equilibrium moisture content of building materials off encing structures


Вознюк Л. І., Демчина Б. Г.

Розрахунок та оцінка ефективності багатошарових і монококових плит перекриття

Calculation and evaluation of the effectiveness of multilayer and monocoque slabs


Микитась М. В., Теренчук С. А.

Оптимізаційна задача управління потокорозподілом ресурсів кластерних організаційних структур енергоефективного будівництва

Problem of optimization of management of resources distribution of cluster organizational structures for energy-efficient construction


Данієлян А. Є.

Комбінаторні моделі аналізу та генерації проектних рішень еко-об’єктів

Combinatorial models for analysis and generation of eco-objects geometry


Гоц В. І., Пальчик П. П., Бердник О. Ю.

Вплив розчинів кислот на формування структури базальтового волокна

Effect of acid solutions on the formation of the structure of basalt fiber