Про бібліотеку


Бібліотека  Київського національного університету будівництва і архітектури створена в 1930 році і є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, культурно-освітнім структурним підрозділом Університету, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес університету. 

Візія бібліотеки –  бібліотека прагне бути інноваційним, інформаційним центром університету, спрямовуючи свою діяльність на розвиток системи інформаційно-бібліотечного обслуговування, надання доступу до світових інформаційних баз даних, створення власних інформаційних ресурсів, належне комплектування бібліотечних фондів та забезпечення процесу безперервної освіти, спираючись на сучасні колекції, бібліотечний простір (фізичний та віртуальний) та послуги.
Місія бібліотеки полягає в забезпеченні доступності документів, інформації, знань для ефективного розвитку освітньої та наукової діяльності на основі максимально повного задоволення інформаційних потреб науковців, викладачів і студентів.
Свою місію бібліотека виконує, забезпечуючи широкий спектр послуг (традиційні і новітні) та впроваджуючи у свою роботу інноваційні технології, нові форми і методи роботи.
     Наша мета – створення інформаційної бази для організації освітнього та дослідницького процесів.
     Наш девіз – Бібліотека: новий формат існування

     Загальна площа приміщень бібліотеки КНУБА складає 2330.21 м2 

     В бібліотеці 3 відділи, 14 секторів.

Кількість абонементів – 5:
•    абонемент навчальної літератури
•    абонемент наукової літератури
•    абонемент художньої літератури та художньої періодики
•    абонемент нормативної літератури
•    абонемент навчальної літератури для підготовчого відділення  іноземних громадян

Кількість читальних залів – 5:
•    головний читальний зал
•    читальний зал відділу наукової літератури 
•    читальний зал сектору літератури з питань архітектури та мистецтв
•    читальний зал сектору стандартів та технічної періодики
•    читальний зал сектору видань  іноземними мовам    

Фонд бібліотеки на 01.01.2023р. складає  1 021 278 примірників.

 З них:
•    Книг – 585685 примірників
•    періодичних видань( журнали, газети) – 149838 примірників
•    неопублікованих документів (дисертації, автореферати та ін..) – 7709 примірників
За виданнями:
•    Наукових видань – 366293 примірників
•    навчальних видань (підручники, навчальні посібники, нормативна література, методичні вказівки, брошури) – 610044 примірників
•    літературно- художніх видань –  44941 примірників
з них:
рідкісних та цінних документів – 3983 примірників.

Бібліотека КНУБА забезпечує доступ до віддалених ресурсів:
•    Scopus, Web of Science, Google Scholar
•    повнотекстової бази Science Direct
•    електронної бази даних Bentham Science Publishers
•    колекції наукової і технічної літератури Research4life 
•    повнотекстових журнальних статей видавництва Cambridge University Press
•    цифрової бібліотеки ACM (DL)
•    повних текстів навчальних видань університету у вільному доступі, або в локальній мережі університету.
КНУБА має Інституційний репозитарій - ведення, наповнення і редагування якого здійснює Бібліотека.
Університетом підписано  Угоду на приєднання до національного консорціуму ORCID-Україна. Бібліотека КНУБА є уповноваженою на здійснення заходів щодо інтеграції реєстру постійних ідентифікаторів ORCID до внутрішніх систем установи.
https://repositary.knuba.edu.ua/home
Бібліотека КНУБА має власний сайт, на якому розміщено:
•    Електронний каталог
•    Перелік послуг, що надає бібліотека
•    Е- ресурси
•    Та інша актуальна інформація


Сторінка Facebook: https://www.facebook.com/library.knuba.edu.ua/

Сторінка Instagram: 
https://www.instagram.com/library_knuba/?fbclid=IwAR0gZMRrV2-7zLiSDbUkFvQpnJHNqraA7joqAG3ojl2MP23ZzYtSMXMRDzE

Бібліотека є членом Експертної комісії з контролю якості друкованої навчальної продукції в КНУБА – перевірка відповідності рукопису на аналогічність або оригінальність видання.

Історія бібліотеки в обличчях