Будівельне виробництво

Будівельне виробництво

ISSN: 252462555 (online)

          013168942 (print)

Останній випуск70 (2020)

Всього номерів в архіві: 12

з них на сервері бібліотеки: 0

pdf - файл в форматі PDF, знаходиться на сервері Бібліотеки Київського національного університету будівництва і архітектури.

nbuv - збірник знаходиться на сервері Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

www - збірник знаходиться на сайті засновника або видавця.

uvaga За доступність наукового збірника відповідальніть несе власник сервера, де розміщена електронна копія збірника!

Міжвідомчий науково-технічний збірник видається з 1965 року.

Співзасновниками є: ДП “Науково-дослідний інститут будівельного виробництва” (ДП “НДІБВ”) і Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)

Розглянуто питання становлення саморегулювання в будівництві, економічної ефективності енергозберігаючих заходів у будівництві, механізму оптимізації діяльності будівельних підприємств.

https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/index