Управління розвитком складних систем

Останній випуск: 55 2023

Всього номерів в архіві: 55

з них на сервері бібліотеки: 0

Статус: Продовжує виходити

2023 :  53 Сайт видавця  54 Сайт видавця  55 Сайт видавця  


2022 :  49 Сайт видавця  50 Сайт видавця  51 Сайт видавця  52 Сайт видавця


2021 :  45 Сайт видавця  46 Сайт видавця  47 Сайт видавця  48 Сайт видавця


2020 :  41 Сайт видавця  42 Сайт видавця  43 Сайт видавця  44 Сайт видавця


2019 :  37 Сайт видавця  38 Сайт видавця  39 Сайт видавця  40 Сайт видавця


2018 :  33 Сайт видавця  34 Сайт видавця  35 Сайт видавця  36 Сайт видавця


2017 :  29 Сайт видавця  30 Сайт видавця  31 Сайт видавця  32 Сайт видавця


2016 :  25 Сайт видавця  26 Сайт видавця  27 Сайт видавця  28 Сайт видавця


2015 :  21 Сайт видавця  22 Сайт видавця  23 Сайт видавця  24 Сайт видавця


2014 :  17 Сайт видавця  18 Сайт видавця  19 Сайт видавця  20 Сайт видавця


2013 :  13 Сайт видавця  14 Сайт видавця  15 Сайт видавця  16 Сайт видавця


2012 :  9 Сайт видавця  10 Сайт видавця  11 Сайт видавця  12 Сайт видавця


2011 :  5 Сайт видавця  6 Сайт видавця  7 Сайт видавця  8 Сайт видавця


2010 :  1 Сайт видавця  2 Сайт видавця  3 Сайт видавця  4 Сайт видавця


 

pdf - файл в форматі PDF, знаходиться на сервері Бібліотеки Київського національного університету будівництва і архітектури.

nbuv - збірник знаходиться на сервері Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

www - збірник знаходиться на сайті засновника або видавця.

uvaga За доступність наукового збірника відповідальніть несе власник сервера, де розміщена електронна копія збірника!

Рік заснування:

2010

Публікації згідно ліцензії:

Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivs» CC BY-NC-ND

Проблематика:

управління проєктами; інформаційні технології управління;

інформаційні технології проєктування;

інформатизація вищої освіти;

інформаційні технології в економіці;

інформаційні технології в енергетиці;

технології управління розвитком;

управління технологічними процесами

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 16323-4795 Р від 16.12.2009

Фахова реєстрація у ВАК України:

№ 1-05/7 від 10 листопада 2010 р.

ISSN

2219-5300 (Print)

2412-9933 (Online)

Галузь науки:

технічні науки

Періодичність:

4 рази на рік детальніше

Мова видання:

українська, російська

Засновник:

Київський національний університет будівництва і архітектури

Головний редактор:

Лізунов Петро Петрович, доктор технічних наук

Заступник головного редактора:

Бушуєв Сергій Дмитрович, доктор технічних наук

Відповідальний секретар:

Білощицький Андрій Олександрович, доктор технічних наук

Міжнародні члени редколегії:

Йовановіч Петар, д-р техн. наук; Казієва

Раїса Карімовна, д-р екон. наук;

Лакатош Янош, д-р екон. наук;

Лин Крауфорд, д-р техн. наук;

Матіас Фингер, д-р екон. наук;

Танака Хіроші, д-р техн. наук.

Члени редколегії України:

Гогунський В. Д., д-р техн. наук;

Кононенко І. В., д-р техн. наук;

Саченко А. О., д-р техн. наук;

Тесля Ю. М., д-р техн. наук;

Чернов С. К., д-р техн. наук;

Чумаченко І. В., д-р техн. наук.;

Цюцюра С. В., д-р техн. наук;

Андрашко Ю.В., к.т.н.;

Кучанський О. Ю., к.т.н.;

Представлення в системах реферування:

видання відображається в реферативній базі даних "Наукова періодика України"

видання індексується в Index Copernicus

Адреса редколегії:

просп. Повітрофлотський, 31,

Київ-37,

Україна,

03680

Тел./факс: (044) 248-30-50,

                   241-54-07

E-mail: urss@knuba.edu.ua

 

Джерело інформації: http://urss.knuba.edu.ua/ua