Енергоощадні машини і технології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Останній випуск: 2022

Всього номерів в архіві: 1

з них на сервері бібліотеки: 1

pdf - файл в форматі PDF, знаходиться на сервері Бібліотеки Київського національного університету будівництва і архітектури.

nbuv - збірник знаходиться на сервері Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

www - збірник знаходиться на сайті засновника або видавця.

uvaga За доступність наукового збірника відповідальніть несе власник сервера, де розміщена електронна копія збірника!