Моя Україна! Вільна. Неподільна. Незалежна.

Автор тексту

О. І. Накалюжна, бібліотекар І категорії бібліотеки КНУБА

Н. В. Литвинець, бібліотекар ІI категорії бібліотеки КНУБА


 

Моя Україна! Вільна. Неподільна. Незалежна.

Україно, нездоланна вища Мати

Володимира, Богдана і Тараса.

Бог тобі призначив жити, не вмирати,

Бути світові як захист і окраса.

В. Переяславець

Вітаємо   українців усього світу з Днем Соборності!

 Українська мрія - єдність, свобода, незалежність-пройшла крізь часи повстань, революцій, кріпацтва й комуністичного терору та   втілилась  у життя.  Ми захищаємо  і  бережемо цей  безцінний скарб та пишаймося, що ми Українці!

22 січня український народ відзначає величну дату своєї багатовікової історії – День Соборності, свято об’єднання українських земель в єдину самостійну державу  Україну.

 Територіальна цілісність України  скріплена кров’ю мільйонів незламних борців та  навіки непорушна.  В  єдності дій та соборності душ  будується  економічно й духовно багата, вільна, демократична та процвітаюча  Україна.

Соборність для України – це об’єднання  в єдине державне ціле всіх земель, які заселяє український народ. Соборність  передбачає  духовне єднання всього населення країни незалежно від національності.

У глибину віків сягає  ідея єдності українських земель.  Вона бере свій початок від об’єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві.  Проходить крізь  боротьбу українських  гетьманів за  її втілення.

Українська революція 1917-1920 років зробила реальністю мрію багатьох поколінь українців про об'єднання в єдину соборну державу. 22 січня 1918 року Центральна Рада оприлюднила Четвертий Універсал, яким було проголошено незалежність України.

Через рік, 22 січня 1919 року, з’явився Універсал Директорії УНР (більш відомий як Акт Злуки) про возз’єднання Української Народної Республіки і  Західноукраїнської Народної Республіки в єдину Соборну Україну.  На історичному майдані української столиці біля пам’ятника Б.Хмельницького відродилося Народне Віче. До всіх куточків української землі полинуло:

 «Віднині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Віднині народ український, визволений могутнім поривом власних сил, має змогу об’єднати дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу…»

24 січня 1919 року  був  ухвалений  закон про встановлення святкування 22 січня, як дня проголошення самостійності України. У сучасній Україні офіційно свято встановлено Указом Президента України «Про день Соборності України» від 21 січня 1999 року. Головною традицією цього Дня став живий ланцюг  -  символізуючи об’єднання  Сходу та Заходу України  та  утверджуючи єдність однієї великої нації.

Сучасна російсько-українська війна для українців є продовженням столітньої боротьби за державну незалежність. Українські військові, так само, як і їхні попередники  сотні  років тому, відстоюють не лише Незалежність, а й Соборність України. В лавах Збройних сил України  за цілісність нашої держави борються воїни, що походять з усіх її куточків.  Свято Соборності України є приводом нагадати про єдність і неподільність українських земель, що окуповані:  Крим, Донеччина та Луганщина – це Україна!

Запрошуємо до бібліотеки КНУБА для ознайомлення з літературою  до Дня соборності України, які висвітлюють історію українського народу, його шлях до здобуття незалежності,  дають оцінку подіям, що відбувалися на початку ХХ століття, знайомлять з історією та розповідають про святкування Дня Соборності України в різних містах.

В день соборності та злуки,

З заходу на схід

Всі візьмемося за руки

Бо один ми рід.

 

•    Україна – унітарна держава, до складу якої входять 27 регіонів: 24 області, 1 автономна республіка і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.

•    Загальна площа території України становить 603 628[1] км², тобто 5,7 % території Європи і   0,44 % території світу.

•    Україна межує з сімома країнами: Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Росія і Білорусь.

•    Загальна протяжність українського кордону становить 6992,982 км.  

•      Суверенітет держави поширюється на всю її територію – ст. 2 Конституції України. На території України відсутні інші держави.


Література на тему Соборності України, яка є наявною у фонді бібліотеки :


Моя Україна! Вільна. Неподільна. Незалежна.  Історія України: універсальний ілюстрований довідник / уклад.:В.К.Губарев. - Донецьк : БАО, 2010. - Довідник. - 573с. : іл.

  ISBN 978-966-338-696-6

Пропонуємо вам оригінальний ілюстрований довідник з історії України.

Ви познайомитеся з основними історичними термінами й поняттями, біографіями видатних діячів вітчизняної історії, її найважливішими подіями і явищами. Для зручності користування матеріали розташовано в хронологічному порядку.

Видання адресоване учням шкіл, студентам, викладачам історії. Також воно стане у пригоді всім, хто цікавиться минулим України та її сьогоденням.

 

 


Моя Україна! Вільна. Неподільна. Незалежна. Калакура, Я. С. (Ярослав Степанович)

    Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій ; Я.С.Калакура [та ін.]. - Київ : Генеза, 2017. - Книга. - 559 с. - Імен. покажчик : 542-559.

ISBN 978-966-11-0879-9

     Висвітлюється сутність ментального виміру української регіональної цивілізації, її феномен, історичні витоки й основні етапи розвитку від найдавніших часів до сьогодення. Викладено теоретико-методологічне, історіософське та історіографічне підґрунтя цивілізаційного осмислення ментальності українського народу. Досліджується еволюція ментального образу українців під впливом зародження писемності, прийняття християнства, формування козацтва, розвитку книгодрукування, університетської освіти, науки, міжконфесійного діалогу, засвоєння духовних цінностей епохи Ренесансу і Просвітництва, історіософії Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського та ін.

  Значне місце відведено аналізу регіональних, культурних, духовних, психоповедінкових особливостей менталітету українців на материковій території та в діаспорі. Досліджуються руйнівні наслідки для української ментальності репресивної політики імперських та комуністичного режимів, голодоморів та войовничого безбожництва, показано форми самозахисту менталітету українців, їх спротив асиміляційним процесам.
 


Моя Україна! Вільна. Неподільна. Незалежна. Історія України. Джерельний літопис / за ред. В.І.Червінського та М.І.Обушного. - Київ : ДП "Дирекція ФВД", 2008. - Книга. - 799с. : іл. - Бібліогр.: с.595-597.

ISBN 978-966-96605-3-4

Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні матеріали. Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових документів, генеалогічних таблиць княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-географічних карт із праць відомих істориків, спогадів учасників подій, свідчень іноземців.

 

 

 

 


Моя Україна! Вільна. Неподільна. Незалежна.
    Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського (до 150 річчя від дня народження) : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 26 жовтня 2016 року) / Київ. нац. ун-т будівн. і архіт. - Київ : Компринт, 2016. - Брошура. - 175 с. - Бібліогр. в кінці ст.

ISBN 978-966-929-244

 

 

 

 


Моя Україна! Вільна. Неподільна. Незалежна.  Розсоха, О. (Олександр)

    Нація / О. Розсоха ; Розсоха Олександр. - Симферополь : Доля, 2012. - Книга. - 343с. : іл.

ISBN 978-966-366-584-9

 

 

 

 

 


Моя Україна! Вільна. Неподільна. Незалежна.Верстюк, В. Ф. (Владислав Федорович)

    Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронологічний довідник / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев ; В.Ф.Верстюк [ та ін.]. - 2-е вид., доп., доопрацьов. - Київ : Наукова думка, 2005. - Довідник. - 717 с. - Іменний покажч.: с.662-697.

ISBN 966-00-0465-6

Довідник є найповнішим зібранням фактографічного матеріалу з історії України, впорядкованого за хронологічним принципом. Відтворено декілька тисяч визначних подій українського минулого – від архаїчних часів до сьогодення: подано інформацію про археологічні культури, розселення давньослов’янських племен, політичне життя, розвиток економічних відносин та культури України. Особливу увагу приділено подіям, пов’язаним з процесами українського державотворення: Київській та Галицько-Волинській державам, Визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького, Українській Державі, Українській Народній Республіці, Західно-Українській Народній Республіці. Автори відстежують найголовніші події історії УРСР, події, пов’язані зі здобуттям нею незалежності, сучасне України. Події вітчизняного минулого розглядаються у контексті світової історії.

 


Моя Україна! Вільна. Неподільна. Незалежна. Деревінський, В. (Василь)

    На гребні боротьби. Діяльність В'ячеслава Чорновола у другій половині 1980-х рр. / В. Деревінський ; Василь Деревінський. - Київ : Українська Видавнича спілка, 2010. - Монографія. - 219 с.

ISBN 978-966-1513-11-1

 

 

 

 

 


Моя Україна! Вільна. Неподільна. Незалежна.Олесіюк, Т. (Тиміш)

    Соборна Україна. Наукові розвідки і спомини / Т. Олесіюк ; Київськ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка; Центр українознавства; Упоряд. В.Сергійчук. - Київ : Укр. Видавнича Спілка, 2004. - Книга. - 638с. - Імен. покажч.: с.626-637.

ISBN 966-7060-64-0

 

 

 

 

 


Моя Україна! Вільна. Неподільна. Незалежна. Грушевський, М. (Михайло)

    Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. Грушевський ; Михайло Грушевський. - Донецьк : БАО, 2008. - Посібник. - 734 с. : іл.

ISBN 978-966-481-205-1