Екологічний імпульс

Б.М.Даналишин Економіка природокористування

Б.М.Даналишин, М.А.Хвесик, В.А.Голян

Економіка природокористування: Підручник. – К.: Кондор, 2010. – 465с.

У підручнику розглядаються теоретико-методологічні засади економіки природокористування як науки, проведена загальна характеристика основних видів природних ресурсів, проаналізовано методичні підходи її економічної оцінки. Значна увага приділяється розгляду сутності та складових економічного механізму природокористування, охарактеризовано систему управління природоохоронною діяльністю та законодавчо-правову базу регулювання використання і відтворення природних ресурсів. Розкрито інструментальну базу екологічного менеджменту та методичні засади оцінки економічної ефективності природокористування. З нових позицій розглянуто екологічні проблеми людства та міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища.

Підручник розрахований на аспірантів науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів, викладачів, управлінців, підприємців.

Макарова Н.С. Економіка природокористування

Макарова Н.С., Гармідер Л.Д., Михальчук Л.В.

Економіка природокористування : Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2007. – 322с.

Навчальний посібник «Економіка природокористування» має на меті формування у студентів еколого-економічного світогляду та надання їм відповідних знань які дозволяють майбутнім фахівцям не лише рівень забруднення довкілля, величину завданої йому шкоди, але й вести ефективну цілеспрямовану роботу з його охорони і відновлення.

Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями економіки природокористування.

Екологічна безпека та природоохоронне інвестування. Модуль 2. Природоохоронне інвестування

Екологічна безпека та природоохоронне інвестування. Модуль 2. Природоохоронне інвестування : Навч. посіб. /Є.І.Басманов, В.М.Ісаєнко, В.М.Криворотько; Зв ред. Є.І.Басманова. – К.: НАУ, 2007. – 384с.

Навчальний предмет «Природоохоронне інвестування» - це спеціальний курс, що має на меті теоретичне вивчення та практичне засвоєння сукупності державних та громадських заходів зі спостереження за станом довкілля та перевірки виконання природоохоронного законодавства підприємствами, організаціями й громадянами.

Посібник призначено для студентів екологічних спеціальностей очної та заочної форми навчання, працівників природоохоронних служб, а також для всіх зацікавлених у розширенні свого наукового світогляду.

Subscribe to Екологічний імпульс