Всі актуальні теми

Біометричні методи захисту від несанкціонованого доступу на територію аеропорту

Шабала, Євгенія Євгенівна; Клюєва, Вікторія Василівна

URI: http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/2359

Дата: 2019

Аннотация:

На сьогодні на стан глобальної безпеки в авіаперевезеннях впливає ряд негативних процесів, які призвели, зокрема, до значного зростання терористичних загроз. Реалізація цих загроз завдає значної шкоди як на національному рівні, так і на міжнародній арені. Авіаційна галузь потребує особливого ставлення до питань безпеки. Це спонукає до розуміння необхідності вирішення нагальної проблеми з метою мінімізації, ліквідації та попередження загроз різних типів із залученям біометричних систем ідентифікації особистості та контролю доступу до аеропорту. Технологія розпізнавання осіб досягла великих успіхів в останні роки. Тепер комп'ютери можуть ідентифікувати осіб, які не перебувають в зоні з добрим освітленням і широким радіусом огляду. Бічного огляду рухомого зображення вже може бути достатньо для штучного інтелекту, щоб ідентифікувати особистість. Розгляуто відомі біометричні методи захисту від несанкціонованого доступу та запропоновано використання алгоритму визначення контурів Канні, як одного з найефективніших методів розпізнавання особистості.

Методики проверки устойчивости и прочности арок моста из стальных труб с учетом требований европейских и отечественных норм

Билык, С. И.; Альтайе, Н.; Аббас, А.

URI: http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/6959

Дата: 2016

Аннотация:

Рассматриваются методики проектирования стальных арок из труб при проверке их на прочночть и устойчивость. Рассмотренные конструкции арок, которые выполнены из стальных труб, и которые подвержены равномернораспределенной вертикальной нагрузке вдоль горизонтальной проекции всей арки. Приведено сравнение проверки методик устойчивости и прочности стальных арок из труб по отечественным и европейским нормам. Показан вклад украинских и зарубежных ученых в развитие теории устойчивости арочных конструкций.

Підсилення залізобетонних конструкцій мосту

Чирва, В. М.; Чирва, Т. Л.; Романенко, К. М.; Яструбінецький, В. Л.

URI: http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5730

Дата: 2015

Аннотация:

В роботі приведена технологія відновлення і підсилення залізобетонних конструкцій мосту, а також розглянуті сучасні методи створення антикорозійного та адгезійного шарів на бетонній поверхні.

Використання композитних плит як незнімної опалубки при бетонуванні плити проїзної частини мостів

Коваль, П. М.; Стоянович, С. В.

URI: http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/472

Дата: 2017

Аннотация:

Наведені результати експериментальних досліджень композитної плити деревостружкової на цементному в’яжучому для використання як незнімної опалубки при влаштуванні монолітної плити прогонових будов мостів.

Основні засади архітектурно-просторового вирішення багатофункціональних мостових споруд

Макухін, М. О.

URI: http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/3701

Дата: 2015

Аннотация:

У статті розглянуто основні питання формування архітектурно-просторового вирішення багатофункціональних мостових споруд з урахуванням навколишнього середовища, функціонально планувальної організації і конструктивної схеми споруд, аспектів формування естетичного образу споруди.

Методи розрахунку точності геодезичних робіт при зведенні мостів шляхом моделювання напружено- деформованого стану

Адаменко, Олександр Вікторович

URI: http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/2761

Дата: 2012

Аннотация:

Викладено авторській підхід до вирішення науково- прикладної задачі удосконалення методів визначення точності геодезичних робіт при будівництві мостів. Розроблено концептуальний підхід по визначенню точності геодезичних робіт при будівництві мостів шляхом моделювання напружено-деформованого стану конструкцій. Запропоновано розрахункові моделі, які дозволяють визначити допустимі зміщення вузлів опор мосту, прогонних і аркових конструкцій мосту. На основі аналізу запропонованих розрахункових моделей конструкцій мосту запропонована методика визначення точності геодезичних робіт при будівництві цих конструкцій. Запропонована методика контролю геометрії будівельних конструкцій та врахування результатів контролю геометрії цих конструкцій при геодезичному забезпеченні монтажних робіт. Запропонована методика визначення точності геодезичних робіт реалізована при створенні проекту виконання геодезичних робіт при будівництві балки жорсткості Подільского мостового переходу.

Чисельний аналіз деформування мостових конструкцій на основі дискретно-континуальних моделей

Абделаль Ясер Єль, Хасан

URI: http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/810

Дата: 2001 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05. 23. 17- Будівельна механіка, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2001. Дисертаційна робота присвячена дослідженню напружено-деформованого стану залізабетонних прогонових будов автодорожних мостів, що реконструюються, дослідженню закономірностей поперечного розподілу тимчасового рухомого навантаження між елементами прогонових будов і розробці на цій основі інженерного апарата просторового розрахунку на тимчасове рухоме навантаження. В роботі запропонована нові моделі дискретно-континуального методу і узагальнені дискретні моделі, відомі раніше, які призначено для просторового розрахунку бездіафрагмових прогонових будов автодорожніх мостів. Запропоновані моделі мають достатню для практичних цілей точність при малій кількості невідомих та високій швидкості алгоритмів. Розроблено методику і програмне забезпечення, котрі дозволяють виконувати розрахунки прогонових будов автодорожніх мостів на дію тимчасового рухомого навантаження. Розроблені моделі і програми можуть застосовуватися також до розрахунку широкого класу промислових та цивільних спopyд. Отримані нові наукові результати стосовно закономірностей поперечного розподіл, тимчасового рухомого навантаження на ребристих бездіафрагмових і діафрагмових прогонових будов та впливу накладної плити на їх несучу здатність.

Перспективи використання технології будівельного 3D друку в військовому будівництві

Кисіль, О. В.

URI: http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/7160

Дата: 2016

Аннотация:

Описано основні варіанти 3D будівельних технологій, відомих на сьогоднішній день та зроблено аналіз будівельних показників порівняно зі звичайними технологічними схемами.

Формування системи стратегічного планування і прогнозування у будівельній галузі сфери національної безпеки України

Михальченко, С. В.

URI: http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/7012

Дата: 2016

Аннотация:

У статті досліджено актуальність нормування і стандартизації та створення нових принципів територіального планування та містобудівних рішень для майнових комплексів національної безпеки за умов переходу до нової концепції побудови оборони в Україні, наближеної до світових стандартів, зокрема Північно-атлантичного альянсу.

Інформаційна технологія управління інформаційним супроводженням

Кубявка, Микола Богданович; Тесля, Юрій Миколайович; Кубявка, Любов Богданівна

URI: http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4022

Дата: 2017

Аннотация:

Описано розроблену інформаційну технологію управління інформаційним супроводженням у процесах підготовки та проведення військових дій, робота якої орієнтована на направлене цілеорієнтоване (адресне) інформування контрагентів взаємодії. Умовою створення представленої в роботі інформаційної технології був розгляд питання управління інформацією не з позицій максимального інформування контрагентів впливу, а з позицій потрібної інформаційної дії на них. Розроблена технологія відповідає вимогам щодо простоти, є інформативно зрозуміла та мінімально затратна. Вона може стати основним інструментом інформаційного забезпечення управління впливами на прийняття потрібних, щодо впливу, рішень. Отримані результати покладено в основу програмного засобу Adres. Застосування запропонованих в роботі моделей, методів та програмних засобів забезпечить значне покращення шляхів підготовки і проведення операцій з інформаційного впливу на противника та інформаційного супроводження власних військових підрозділів та сил. Це має стати передумовою перемог у інформаційній війні з ворогами України.

Subscribe to Всі актуальні теми