Довідково-бібліографічні та інформаційні послуги

Отримати послугу шифрування документу (УДК, авторський знак) можна:

Звернувшись безпосередньо до Інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки КНУБА (лабораторний корпус, 7-й поверх, кімната 7711)

Надіславши запит на адресу: (andriiaka.no@knuba.edu.ua) (у темі листа обов’язково зазначити: «УДК/ББК/авторський знак)

Обовязкові відомості для надання послуги:

При отриманні шифру (індексів УДК, ББК, авторського знаку) необхідно надати таку інформацію.

Для неперіодичних книжкових видань, методичних документів та ін.:

титульний аркуш видання

зворот титульного аркуша видання з анотацією

контактні дані замовника: П.І.Б., телефон, e-mail

Для статей та авторефератів дисертацій:

повну назву статті/автореферату дисертації

анотація або ключові слова які розкривають зміст роботи

П.І.Б. автора контактні дані автора: П.І.Б., телефон, e-mail

Терміни надання послуги :

Послуга надається в порядку загальної черги в продовж одного робочого дня.

Термін виконання замовлення може бути подовжено залежно від кількості замовлень, складності тем документів, а також повноти відомостей, наданих замовником (але не довше 3 робочих днів).

 

Subscribe to Довідково-бібліографічні та інформаційні послуги