Стефан Кульженко - український видавець-просвітитель

1837 – 1906

Український видавець – просвітитель

Найуспішнішому підприємцю, друкареві та книговидавцю, Стефану Кульженко, у 2017 році виповнюється 180 років.

Народився він 5 січня 1837 року в містечку Баришівка, на Київщині. Пройшов шлях від самих низів до київського купця 2 гільдії.. Вчився в Софійському духовному училищі, але не закінчив його. З 1848 року працював у київських друкарнях – учнем, робітником, управляючим. Завдяки працелюбству, діловій хватці та вмінню знаходити спільну мову з людьми Кульженко став найвідомішим видавцем.

Довгий час орендував друкарню Івана Давиденка, яка мала на той час найсучасніше обладнання, та в серпні 1880 року відкрив власну друкарню, на вулиці Пушкінській.

Стефан Васильовия постійно розширював підприємство, впроваджував нові технології. Швидко розбагатів і розширив виробництво, склав конкуренцію найбільшим видавництвам Петербурга, Москви, Варшави. Освоїв друк кольорових фотоілюстрацій та застосував, одним із перших в Україні, спосіб плоского друку – літографію. Друкував газети «Київське слово», «Заря», «Київська газета», ряд журналів, як російською так і українською мовами. Серед найбільш відомих видань : «Киев теперь и прежде» М. Захарченко, «Собор св. Владимира в Киеве», збірник творів українських письменників «На вічну пам’ять Котляревському», альбоми з видами Києва, Одеси, Парижа.

Стефан Кульженко потрапив до списку 300 найуспішніших підприємців, в ювілейному альбомі до 300-річчя правління дому Романових.

Помер Стефан Васильович у Києві, 29 січня 1906 року та похований на старому Байковому кладовищі.


 

Кїевь теперь и прежде

Кїевь теперь и прежде. / Составиль Инспекторь Кїевскаго Института благороднфхь дъвиць М.М.Захарченко. – Кїев : Паровое Лито-Типографическое заведение С.В.Кульженко, 1888. – 285с. + Рисунки и клище совственность издателя.

Тимошенко, С. О вліяніи круглыхъ отверстій на распредъленiе напряженiй въ пластинкахъ : оттискъ изъ Изв.Кiевскаго Политехнич. ин-та

Тимошенко, С.

О вліяніи круглыхъ отверстій на распредъленiе напряженiй въ пластинкахъ : оттискъ изъ Изв.Кiевскаго Политехнич. ин-та / С.Тимошенко. – Киев : Тип. С.В.Кульженко, 1907. – 21 с. : черт.

Динник, А. Определеніе предела упругости по измененію температуры тела: оnтиск из Изв. Кіевскаго Политехнич. ин-та Императора Александра II

Динник, А.

Определеніе предела упругости по измененію температуры тела: оnтиск из Изв. Кіевскаго Политехнич. ин-та Императора Александра II / А.Динник. – Київ : Тип. С.В.Кульженко, 1908. – 8С.

Тимошенко, С. Объ устойчивости упругихъ системъ. Примъненiе новой методы къ изслъдованiю устойчивости нъкоторыхъ мостовыхъ конструкций

Тимошенко, С.

Объ устойчивости упругихъ системъ. Примъненiе новой методы къ изслъдованiю устойчивости нъкоторыхъ мостовыхъ конструкций / С.Тимошенко. – Киев : Тип.С.В.Кульженко, 1910. – 184 с. : черт.

Кирпичев, В. Л. Сопротивленіе матеріаловъ. Ученіе о прочности построекъ и машинъ

Кирпичев, В. Л.

Сопротивленіе матеріаловъ. Ученіе о прочности построекъ и машинъ / В.Л. Кирпичев. – 2-е изд. книжного магазина Н.Я. Оглоблина. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1900. – 428с.

Пистряковъ, Д. Изгибъ тонкой пластинки

Пистряковъ, Д.

Изгибъ тонкой пластинки / Пистряковъ; Оттиск изъ Изв. Кіевскаго Политехнического Ин-та импер. Александра II. – Киев : Тип. С.В.Кульженко, 1910. – 65 с. : с диагр.

Волынский, А. Л. Леонардо да Винчи

Волынский, А. Л.

Леонардо да Винчи / А.Л.Волынский. – Изд.2-е. – Киев : С.В.Кульженко, 1909. – 499 с. : ил. – Библиогр.:с.403-499.

Байз, К. Исторія искусствь.

Байз, К.

Исторія искусствь. – Кіевь : Изданіе С.В.Кульженко, 1902. – 402с. + Сь 350-ю рисунками вь тексть, 28-ю фототипическими таблиц. и 2-мя таблиц. вь краскахь.

Байз, К. Исторія искусствь Байз, К. Исторія искусствьБайз, К. Исторія искусствь

Subscribe to Стефан Кульженко - український видавець-просвітитель