Онлайн-каталог безкоштовних інтернет-ресурсів

Всього назв безкоштовних інтернет-ресурсів : 355


Проєкт Diasporiana - українська діаспорна електронна бібліотека https://diasporiana.org.ua/?fbclid=IwAR012VxtatcxSEY_E2f_KSqbJT-MWoyWvJqw1CmTdRexfY3L7kAl0Bs8k2Y


Sciendo є провідним постачальником рішень для публікації наукових журналів, книг і матеріалів конференцій. Видає понад 500 найменувань, архів містить матеріали з відкритим доступом.

Для перегляду перейдіть за посиланням https://sciendo.com/ , натисніть Subject та оберіть потрібну категорію.


Research4Life. Безкоштовний доступ!


Наукові електронні архіви відкритого доступу (зарубіжні) (11 назв)


Українські фахові наукові видання (відкритий доступ) (271 назва)


Архітектура (6 назв)

PRAGMATIKA.MEDIA (журнал)

А:1 - Ukrainian Urban Magazine (журнал)

World Architecture Community

ArchDaily

World Buildings Directory

Д.Журнал


Економічні науки (2 назви)

Scientific Journal of Astana IT University

Three Seas Economic Journal


Електродинаміка (1 назва)

Технічна електродинаміка  (відкритий архів науково-прикладного журналу)


Теплоенергетика, теплофізика та теплотехніка (1 назва)

Теплофізика та Теплоенергетика (відкритий архів науково-прикладного журналу)


Електронні архіви (32 назви)

Електронний Архів фізичних наук (США) arXiv

Директорія журналів відкритого доступу DOAJ

Директорія репозитаріїв відкритого доступу OpenDOAR

Реєстр репозитаріїв відкритого доступу Registry of Open Access Repositories, ROAR

Економіка - RePEC: Research Papers in Economics

Комп'ютерні науки CiteSeerX Система пошуку у відкритих архівах (Україна)

Діючи відкриті е-архіви в інституціях України (26 назв) 

eKhNUIR (Електронний архів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна)

Бібліотека ІПС (Інститут програмних систем НАН України)

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

IBSS Institutional Repository (Інститут біології південних морів) Харківська національна академія міського господарства (Цифровой репозиторий ХНАГХ)

eaNUPh (Электронный архив Национального фармацевтического университета)

eIR PSTU (Електронний інституційний репозиторій Приазовського державного технічного університету)

eKMAIR (Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository)

ElarKhNU (Інституційний репозитарій Хмельницького національного університету)

ELARTU (Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя)

ENPUIR (Електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова)

eNTUKhPIIR (Інституційний репозитарій Национального технического университета "Харьковский политехнический институт")

eNULAUIR (Институционный репозитарий Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого)

erNAU (Репозитарій Національного Авіаційного Університету)

ePHSHEIR (Електронний архів ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди")

eSSUIR (Електронний архів Сумського державного університету)

EZTUIR (Електронний архів Житомирського державного технологічного університету)

IRChNUT (Електронний архів Чернігівського Національного технологічного університету)

iRVNTU (Інституційний репозитарій Вінницького національного технічного універсиету)

Електронний архів Донецького національного технічного університету

Електронний інституційний репозитарій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу "Національної академії статистики, обліку та аудиту"

Інституційний репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Репозитарій луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Цифровий архів Національного університету «Острозька академія»

Репозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Library of rarebook at Odesa I.Mechnikov University