Українські фахові наукові видання

Спеціальності та ОПП:

Всього назв видань : 327

 

017 Фізичне виховання і спорт (8 назв)

 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (12 назв)

 

032 Історія та археологія (56 назв)

 

051 Економіка (7 назв)

 

052 Політичний менеджмент (8 назв)

 

073 Менеджмент (17 назв)

      ОПП Управління проектами (1 назва)

     ОПП Менеджмент організацій і адміністрування (7 назв)

 

075 Маркетинг (17 назв)

 

081 Право (14 назв)

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (21 назва)

      ОПП Товарознавство і комерційна діяльність (13 назв)

 

122 Комп'ютерні науки (12 назв)

 

126 Інформаційні системи та технології (9 назв)

 

131 Прикладна механіка (9 назв)

 

133  Галузеве машинобудування (27 назв)

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (28 назв)

 

144 Теплоенергетика (7 назв)

 

183 Технології захисту навколишнього середовища (15 назв)

 

191 Архітектура та містобудування (15 назв)

 

192 Будівництво та цивільна інженерія

 

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (8 назв)

 

263 Цивільна безпека (16 назв)

 

281 Публічне управління та адміністрування (10 назва)