Історія та археологія

Українські фахові наукові видання

Zaporizhzhia Historical Review

Європейські історичні студії

Інтермарум: історія, політика, культура

Історико-політичні проблеми сучасного світу

Історія науки та біографістика

Історія науки і техніки

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Археологія

Археологія і давня історія України

Архіви України

Американська історія та політика

Бібліотечний Меркурій

Військово-науковий вісник

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія

Вісник Львівського університету. Серія: Історична

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Історичні науки

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Історія»

Вісник Черкаського університету. Серія: історичні науки

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Історичні науки»

Дослідження з історії і філософії науки і техніки

ЕМІНАК

Етнічна історія народів Європи

З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ

Зовнішні справи

Києво-Могилянський гуманітарний журнал

Київські історичні студії

Літопис Волині

Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття і Волині

Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки

Місто: історія, культура, суспільство

Народна творчість та етнологія

Народознавчі зошити

Наука та наукознавство

Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету (серія: Історичні науки)

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія»

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія

Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина»

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія

Наукові записки НАУКМА. Історичні науки

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки»

Наукові зошити історичного факультету Львівського університету

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані»

Новітня доба

Південний архів (історичні науки)

Проблеми всесвітньої історії

Проблеми історії Голокосту: український вимір

Проблеми слов’янознавства

Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. (Серія «Історія")

Рукописна та книжкова спадщина України

Соціум. Документ. Комунікація