Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавство

Петранівський В. Л., Рутинський М. Й.

Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Д. Заставного. — 2-ге вид., виправл. — К.: Знания, 2008 - 575 с.

У навчальному посібнику обґрунтовано концепційно-теоретичні засади туристичного краєзнавства України. Послідовно розкриваються об'єктпредметна сутність наукової дисципліни, теоретичні основи та методологічний арсенал краєзнавчих досліджень. Крізь призму краєзнавчого аналізу охарактеризовано національний рекреаційно-туристичний потенціал. Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у сфері туризму чи краєзнавчої освіти, викладачів вищих навчальних закладів, учителів і активних членів громадських краєзнавчих товариств, і також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку туризму в рідному краї.

Назва віртуальної виставки