Розвиток цифрової економіки та запровадження принципів енергоефективності в економічну статегію держави