Подарункові видання з автографом авторів

Г. М. Кочетов, Ресурсоощадна феритизаційна переробка гальванічних відходів.

Кочетов, Г. М.

Ресурсоощадна феритизаційна переробка гальванічних відходів. – Київ, 2020.

Рибковський Анатолій Георгійович, Канішевський Станіслав Михайлович

Системна організація рухової активності людини / А.Г.Рибковський, С.М.Канішевський .-Донецьк:ДонНУ,2003 .-436 с.-(ил.) .-966-639-124-4;Библиогр.:с.403-436 .

Кутузов А. П.

Говорят живые и погибшие фронтовики: 1941-1945 / под общ. ред. А.П.Кутузова .-Київ:ВАТ "Вид-во "Київська правда",2002 .-447 с.-(24с.ил.) .

Большаков Валерий Алексеевич, Константинов Ю.М., Попов В.Н., Даденков В.Ю.

Справочник по гидравлике /В.А.Большаков [и др.]; под ред. В.А.Большакова .-Киев:Вища школа,1977 .-289 с.-(ил.) .-Библиогр.:с.265-272 .

Баженов Віктор Андрійович, Венгерський П.С., Гарвона В.С., Горлач В.М.

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : підручник для студ. вищ. навч. закл. /В.А.Баженов [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" .-Київ:Каравела,2011 .-591 с.-(іл.) .-Бібліогр.:с.591с.

Ушацький Сергій Андрійович, Поколенко В.О., Борисова Н.О., Куліков П.М.

Маркетинг у будівництві : навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / С.А.Ушацький [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ:Хай-Тек Прес,2011 .-311 с.-(іл.) .-Бібліогр.:с.310-311 .

Менейлюк А.И., Дорофеев В.С., Лукашенко Л.Э., Москаленко В.И.

Современные фасадные системы: Учеб. пособие для студ. вузов / Одес. Гос. академия стр-ва и архит.-Киев:Освита Украины,2008.-339с.-(ил.) .-Современное стр-во .

Большаков Валерий Алексеевич, Константинов Ю.М., Попов В.Н., Денисенко И.Д.

Сборник задач по гидравлике: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. В.А.Большакова .-4-е изд., перераб. и доп.-Киев:Вища шк.,1979 .-336 с.-(ил.) .-Библиогр.:с.334 .

Subscribe to Подарункові видання з автографом авторів