Підводні технології

Останній випуск: 12 2022

Всього номерів в архіві: 12

з них на сервері бібліотеки: 11

Статус: ?

2022 :  12 Сайт видавця


2021 :  11 PDF


2020 :  10 PDF


2019 :  9 PDF


2018 :  8 PDF


2017 :  5 PDF  6 PDF  7 PDF


2016 :  3 PDF  4 PDF


2015 :  1 PDF  2 PDF


pdf - файл в форматі PDF, знаходиться на сервері Бібліотеки Київського національного університету будівництва і архітектури.

nbuv - збірник знаходиться на сервері Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

www - збірник знаходиться на сайті засновника або видавця.

uvaga За доступність наукового збірника відповідальніть несе власник сервера, де розміщена електронна копія збірника!

1. Вказівки для авторів:

1.1. Правила публікації

1.2. Заява про публікацію  word

- інформація про статтю (форма 1);

- довідка про авторів (форма 2);

- рецензія (форма 3);

- експертний висновок (форма 4).

1.3. Угода про вільне використання авторського права (форма 5)

2 Загальна інформація:

2.1 Стаття (англ) 

2.2 Стаття (укр)

2.3 Обкладинка

2.4 Титул

3 Приклади оформлення:

3.1 Анотація (структура)

3.2 Транслітерація Перейти на сайт translit.net

3.3. Видавнича політика 

Рік заснування:

2015

Проблематика:

Природничі науки

Математика та статистика

Інформаційні технології

Механічна та електрична інженерія

Автоматизація та приладобудування

Виробництво та технології

Архітектура та будівництво

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 24366-14206P від 13.02.2020 р.

Включено до Переліку наукових фахових видань України згідно

Наказу МОНУ від 16.05.2016 р., № 515

Затверджено Вченою радою Київського національного університету будівництва і архітектури

04 червня 2020 р., протокол № 32

Періодичність:

щорічно

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник:

Київський національний університет будівництва і архітектури

Університет науки і техніки Цзянсу (Китай)

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Михайло Сукач д.т.н., проф., КНУБА, Київ
ЗАСТУПНИК РЕДАКТОРА
Сергій Максимов д.т.н., ст.н.с., Ін-т електрозварю- вання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Олександр Безверхий д.ф.-м.н., проф., Національний транспортний університет, Київ
Ігор Бойко д.т.н., проф., КНУБА, Київ
Володимир Блінцов д.т.н., проф., НУК ім. акад. Макарова, Миколаїв
Наталія Бушуєва д.т.н., проф., КНУБА, Київ
Віктор Грінченко академік НАНУ, д.т.н., проф. Ін-т гідромеханіки НАН України, Київ
Леонід Дворкін д.т.н., проф., НУВГП, Рівне
Микола Дьомін чл.-кор. НАМУ, д.арх., проф., КНУБА, Київ
Степан Епоян д.т.н., проф., ХНУБА, Харків
Леонід Заміховський д.т.н., проф., ІФНТУНГ, Івано-Франківськ
Станіслав Зуб д.ф.-м.н., проф., ХНПУ ім. Г. Сково-роди, Харків
Сергій Клименко д.т.н., проф. Ін-т надтвердих матері-алів ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ
Павло Кривенко д.т.н., проф., КНУБА, Київ
Тетяна Кривомаз д.т.н., проф., КНУБА, Київ
Веніамін Кубенко академік НАНУ, д.ф.-м.н., проф., Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, Київ
Олег Лимарченко д.т.н., проф., КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ
Олександр Луговський д.т.н., проф., НТУ України КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ
Леонід Мазуренко д.т.н., проф., КНУБА, Київ
Олександр Маслов д.т.н., проф., КрНУ ім. М. Остро-градського, Кременчук
Іван Назаренко д.т.н., проф., президент Академії будівництва України, Київ
Алла Плешкановська д.т.н., проф., КНУБА, Київ
Костянтин Почка д.т.н., проф., КНУБА, Київ
Ігор Ребезнюк д.т.н., проф., НЛТУ України, Львів
Олександр Терентьєв д.т.н., проф., КНУБА, Київ
Віктор Тімохін д.арх., проф., КНУБА, Київ
Валерій Товбич д.арх., проф., КНУБА, Київ
Валентин Томашевський д.т.н., проф., НТУ України КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ
Денис Чернишев д.т.н., проф., КНУБА, Київ
Надія Шебек д.арх., проф., КНУБА, Київ

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА
Winfried Auzinger PhD eng., Ass.Prof., Vienna University of Technology (Austria)
Vladislav Bogdanov PhD phys. and math., Snr.Res.Ass., Progressive Research Solutions Pty, Sidney (Australia)
Goran Bryntse PhD, Ass.Prof., SERO, European Renewable Energy Federation, Borlange (Sweden)
Carsten Drebenstedt Dr. hab, Prof., Technical University Bergakademie, Freiberg (Germany)
Marian Druza PhD eng., Prof. University of Zilina (Slovakia)
Miklos Hajdu PhD eng., Prof., Budapest University of Technology and Economics (Hungary)
Viktor Mashkov Dr.Tech.Sc., Prof., University J. Evange-lista Purkyne in Usti-nad-Labem (Czech Republic)
Miroslaw Skibniewski PhD eng., Prof., University of Maryland, College Park (USA)
Henryk Sobczuk Dr. hab, Prof., Politechnika Lubelska, Lublin (Poland)
Jiayou Wang PhD, Prof., Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang (China)

Адреса редакції:

КНУБА, Повітрофлотський проспект 31, лаб. корп., оф. 2313, Київ, Україна, 03680

+38 044 2454217 

+38 095 6297417

www.uwtech.at.ua,

uwtech@ukr.net