Ушацький Сергій Андрійович, Поколенко В.О., Борисова Н.О., Куліков П.М.

Маркетинг у будівництві : навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / С.А.Ушацький [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ:Хай-Тек Прес,2011 .-311 с.-(іл.) .-Бібліогр.:с.310-311 .