Баженов Віктор Андрійович, Венгерський П.С., Гарвона В.С., Горлач В.М.

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : підручник для студ. вищ. навч. закл. /В.А.Баженов [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" .-Київ:Каравела,2011 .-591 с.-(іл.) .-Бібліогр.:с.591с.