Г. М. Кочетов, Ресурсоощадна феритизаційна переробка гальванічних відходів.