Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

ISSN: 2409-2606

Останній випуск: 46 (2023)

Всього номерів в архіві: 46

з них на сервері бібліотеки: 45

Статус: Продовжує виходити

Видавець: КНУБА

Відповідальний редактор: Корбут В. П., докт. техн. наук, професор


 

2023 : 44 PDF  45 PDF 46 PDF


2022 : 40 PDF  41 PDF  42 PDF  43 PDF


2021 : 36 PDF  37 PDF  38 Сайт видавця  39 PDF


2020 : 32 PDF  33 PDF  34 PDF 35 PDF


2019 : 28 PDF  29 PDF  31 PDF


2018 : 24 PDF  25  26 PDF  27 PDF


2017 : 21 PDF  22 PDF  23 PDF


2016 : 20 PDF


2015 : 18 PDF  19 PDF


2014 : 17 PDF


2012 : 16 PDF


2011 : 15 PDF


2010 : 14 PDF


2009 : 13 PDF


2008 : 12 PDF


2007 : 11 PDF


2006 : 9 PDF  10 PDF


2005 : 8 PDF


2004 : 7 PDF


2003 : 6 PDF


2002 : 4 PDF  5 PDF


2001 : 1 PDF  2 PDF  3 PDF


 

pdf - файл в форматі PDF, знаходиться на сервері Бібліотеки Київського національного університету будівництва і архітектури.

nbuv - збірник знаходиться на сервері Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

www - збірник знаходиться на сайті засновника або видавця.

uvaga За доступність наукового збірника відповідальніть несе власник сервера, де розміщена електронна копія збірника!

Requirements for Manuscripts of Articles for Scientific and Technical Collection “Ventyliatsiia, Osvitlennia ta Teplohazopostachannia” (Ventilation, Illumination and Heat and Gas Supply)

Download.doc

Download.odt

Template

Download.doc

Download.odt

Вимоги до рукописів статей до науково-технічного збірника “Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання”

Завантажити.doc

Завантажити.odt

Шаблон

Завантажити.doc

Завантажити.odt


 

Рік заснування:

2001

Проблематика:

висвітлення науково-технічних досягнень у сфері будівництва, теплопостачання, газопостачання, вентиляції

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 5019 від 03.04.2001

Фахова реєстрація у ДАК МОН України:

Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16.05.2016 р.

Галузь науки:

технічні науки

Періодичність:

4 рази на рік

Мова видання:

українська, англійська

Засновник:

Київський національний університет будівництва і архітектури

Головний редактор:

Малкін Едуард Семенович, доктор технічних наук

Заступник головного редактора:

Довгалюк Володимир Борисович, кандидат технічних наук

Відповідальний секретар:

Мілейковський Віктор Олександрович, кандидат технічних наук

Члени редколегії:

Приймак О.В., д-р техн. наук

Корбут В.П., д-р техн. наук

Підгорний О.Л., д-р техн. наук

Міхайленко В.М., д-р техн. наук

Трофімович В.В., канд. техн. наук

Собчук Г., д-р наук

Рогожа А., д-р наук

Глінцерер Г., д-р наук

Представлення в системах реферування:

видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова"

Адреса редакції:

Київський національний університет будівництва і архітектури

просп. Повітрофлотський, 31, Київ, Україна, 03037

Тел. (044) 228-42-47

       (094) 828-42-47

E-mail: votgp@ukr.net