Екологічна безпека та природокористування

ISSN: (онлайн-версії) - 2616-2121;

     (друкованої версії) - 2411-4049

Останній випуск: 33(1) 2020

Всього номерів в архіві: 22

з них на сервері бібліотеки: 11

Статус: продовжує виходити

Видавець: Київський національний університет будівництва і архітектури,

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Головний редактор: Волошкіна Олена Семенівна,  д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища КНУБА

2020 : 33(1) Сайт видавця


2019 : 29(1) Сайт видавця  30(2) Сайт видавця  31(3) Сайт видавця  32(4) Сайт видавця


2018 : 25(1) Сайт видавця  26(2) Сайт видавця  27(3) PDF  28(4) Сайт видавця


2017 : 23(1-2) PDF   24(3-4) PDF


2016 : 21(1-2) Сайт видавця   22(2-4) PDF


2015 : 17(1) PDF   18(2) PDF   19(3) PDF   20(4) PDF


2014 : 14 PDF  15 PDF  16 PDF


2013 : 12 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського  13 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


 

pdf - файл в форматі PDF, знаходиться на сервері Бібліотеки Київського національного університету будівництва і архітектури.

nbuv - збірник знаходиться на сервері Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

www - збірник знаходиться на сайті засновника або видавця.

uvaga За доступність наукового збірника відповідальніть несе власник сервера, де розміщена електронна копія збірника!

Рік заснування:

2008

Проблематика:

висвітлення оцінки впливу на навколишнє середовище будівель і споруд різного призначення, розгляд питань охорони та раціонального використання атмосферних, водних та земельних ресурсів

ISSN: 

(онлайн-версії) - 2616-2121;

(друкованої версії) - 2411-4049

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 14146-3117 Р від 27.05.2008

Періодичність:

4 рази на рік

Мова видання:

українська, російська, англійська

Засновники:

Київський національний університет будівництва і архітектури; Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору

Головні редактори:

Olena S. Voloshkina, Доктор технічних наук, професор, Київ, Україна

Oleksandr М. Trofymchuk, Член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, Київ, Україна

Члени редколегії:

Igor P. Boyko, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, Київ, Україна

Mukola M. Bychenok, Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Київ, Україна

Stanislav O. Dovhyi, Академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор, Київ, Україна

Anatoliy B. Kachynskyi, Доктор технічних наук, професор, Київ, Україна

Iurii I. Kaliukh, Доктор технічних наук, професор, Київ, Україна

Gennadiy M. Kochetov, Доктор технічних наук, професор, Київ, Україна

Mykhailo M. Korzhnyev, Доктор геолого-мінералогічних наук, професор, провідний науковий співробітник, Київ, Україна

Тetyana I. Kryvomaz, Доктор технічних наук, кандидат біологічних наук, професор, Київ, Україна

Oleksandr Ya. Oliynyk, Член-кореспондент НАНУ, доктор технічних наук, професор, Київ, Україна

Volodymyr I. Pavlyshyn, Доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Київ, Україна

Olexandr V. Pryimak, Доктор технічних наук, професор, Київ, Україна

Georgii I. Rudko, Доктор геолого-мінералогічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук, професор, Київ, Україна

Vasil M. Trysnyuk, Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Київ, Україна

Yevheniy O. Yakovlev, Доктор технічних наук, головний науковий співробітник, Київ, Україна

Міжнародна редакційна рада:

Nicola Casagli, Професор, Флоренція, Італія

Ping Lu, Професор, Хефей, КНР

Nugzar Margvelashvili, Кандидат технічних наук, Хобарт, Австралія

Alain Michaud, Дослідник, Гренобль, Франція

Nicholas J. Minter, Професор, Портсмут, Велика Британія

Janina Piekutin, PhD, Професор, Білосток, Польща

Genrik Sobchuk, PhD, професор, дійсний член Польської академії наук, Польща

Maria J. Walery, PhD, Доцент, Білосток, Польщ

 

Контактна інформація

Поштова адреса:

Київський національний університет будівництва і архітектури

Kiev National University of Construction and Architecture

Повітрофлотський проспект, 31, м. Київ, Україна, 03037

Povitroflotsky avenue, 31, Kyiv, Ukraine, 03037

(044) 241-55-80

knuba@knuba.edu.ua

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Іnstitute for telecommunications and global information space of NAS of Ukraine

Чоколівський бульв., 13, м. Київ, Україна, 03186

Chokolovsky Blvd., 13, Kyiv, Ukraine, 03186

(044) 245-87-97;

(044) 245-88-38

itelua@kv.ukrtel.net

Основна контактна особа

Волошкіна Олена Семенівна (Voloshkina Olena Semenivna)

Головний редактор, д-р техн. наук, проф.

Завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища КНУБА

Email: e.voloshki@gmail.com

 

Джерело інформації: http://es-journal.in.ua/about