Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини

ISSN: 2312 – 6590

ISSN (online): 2709-6149

Останній випуск102 (2023)

Всього номерів в архіві: 30

з них на сервері бібліотеки: 6

Статус: продовжує виходити

Видавець: КНУБА

Головний редактор: Михайло Сукач, д.т.н., проф.


 

2023 : 101 Сайт видавця  102 Сайт видавця


2022 : 99 Сайт видавця  100 Сайт видавця


2021 : 97 PDF   98 PDF


2020 : 95 PDF  96 PDF


2019 : 93 PDF 94 PDF


2018 : 91 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського  92 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2017 : 89 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського  90 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2016 : 87 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського  88 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2015 : 85 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського  86 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2014 : 83 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського  84 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2013 : 81 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського  82 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2012 : 79 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського  80 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2011 : 77 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 78 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2010 : 75 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського  76 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2009 : 73 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського  74 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


 

pdf - файл в форматі PDF, знаходиться на сервері Бібліотеки Київського національного університету будівництва і архітектури.

nbuv - збірник знаходиться на сервері Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

www - збірник знаходиться на сайті засновника або видавця.

uvaga За доступність наукового збірника відповідальніть несе власник сервера, де розміщена електронна копія збірника!

Рік заснування:

1965

Проблематика:

моделювання робочих процесів машин; гірничі та піднімально-транспортні машини; будівельні ма-шини і технологічне обладнання; землерийні, до-рожні та меліоративні машини; автоматизація і інформаційні технології

ISSN:

2312 – 6590

ISSN (online):

2709-6149

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 15433-4005 Р від 09.07.2009

Галузь науки:

технічні науки

Періодичність:

2 рази на рік

Мова видання:

українська, російська

Засновник:

Київський національний університет будівництва і архітектури

Головний редактор:

Михайло Сукач, д.т.н., проф.

Заступник редактора:

Микола Кузьмінець, д.т.н., доц.

Редакційна колегія:

Юрій Абрашкевич. д.т.н.. проф.(КНУБА. Київ)

Олександр Вопьченко, д.т.н.. проф. (ІФНТУНГ. Івано-Франківськ) 

Дмитро Гончаренко. д.т.н.. проф. (ХНУБА. Харків)

Володимир Гришин, д.т.н., проф. (ОДАБА. Одеса)

Леонід Заміховський, д.т.н., проф. (ІФНТУНГ. Івано-Франківськ)

Святослав Кравець, д.т.н., проф. (НУВГП, Рівне)

В ячеслав Ловейкін, д.т.н., проф. (НУБіП, Київ) 

Леонід Мазуренко, д.т.н., проф. (КНУБА. Київ)

Володимир Лебедев, д.т.н., проф. (ІЕЗ ім. Є.О.Патона, Київ)

Олександр Маслов, д.т.н., проф. (КрНУ ім. М.Остроградського. Кременчук)

Володимир Надутий, д.т.н., проф. (ІГТМ ім. М.С.Полякова НАНУ. Дніпро)

Іван Назаренко, д.т.н., проф. (КНУБА. Київ)

Юрій Науменко, д.т.н.. проф. (НУВГП. Рівне)

Леонід Пепевін, к.т.н.. проф. (КНУБА. Київ)

Ігор Ребезнюк, д.т.н., проф. (НЛТУУ, Львів)

Роман Рогатинський. д.т.н., проф. (ТНТУ. Тернопіль)

Володимир Сівко, д.т.н., проф. (НТУ. Київ)

Всеволод Франчук, д.т.н., проф. (ДВНЗ НГУ, Дніпро)

Леонід Хмара, д.т.н., проф. (ПДАБА, Дніпро)

Валерій Яковенко, д.т.н.. проф. (КНУБА. Київ)

Goran Bryntse. ass. prof. (SERO. Borlange. Sweden)

Stanislav Fic, prof., dr hab (Lublin University of Technology. Poland)

Jerzy Grudzinski, dr hab (University of Life Sciences in Lublin. Poland)

Eugeniusz Krasowski, prof., dr hab (Polish Academy of Science in Lublin, (Poland)
 

Адреса редакції:

Київський національний університет будівництва і архітектури

просп. Повітрофлотський, 31, Київ, Україна, 03680

Тел.: (044) 241-54-74

Факс: (044) 245-42-17

E-mail: gbdmm@ukr.net

Сайт: www.gbdmm.knuba.edu.ua