Теорія і практика будівництва

Останній випуск: 14 (2014)

Всього номерів в архіві: 9

з них на сервері бібліотеки: 9

Статус: ?

2014 :  13 PDF  14 PDF


2013 :  11 PDF  12 PDF


2012 :  10 PDF


2011 :  7 PDF  8 PDF


2010 :  6 PDF


2009 :  5 PDF


 

pdf - файл в форматі PDF, знаходиться на сервері Бібліотеки Київського національного університету будівництва і архітектури.

nbuv - збірник знаходиться на сервері Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

www - збірник знаходиться на сайті засновника або видавця.

uvaga За доступність наукового збірника відповідальніть несе власник сервера, де розміщена електронна копія збірника!

Рік заснування:

2002

Проблематика:

висвітлення моделювання робочих процесів будівельних машин і технологічного обладнання;

землерийних, дорожніх, піднімально-транспортних та меліоративних машин;

автоматизації та інформаційних технологій;

наукових досягнень у галузі розвитку теорії, практики конструювання і технології будівельної техніки, систем управління, комп’ютерних систем, інформаційних технологій в управлінні підприємствами, програмами та проектами

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 5921 від 11.03.2002

Галузь науки:

технічні науки

Періодичність:

4 рази на рік

Мова видання:

українська, російська

Засновник:

Київський національний університет будівництва і архітектури; Українська академія наук національного прогресу

Головний редактор:

Назаренко Іван Іванович, доктор технічних наук

Заступник головного редактора:

Карапузов Є.К., кандидат технічних наук;

Снісаренко В.І., доктор технічних наук

Відповідальний секретар:

Терновий Віталій Іванович, кандидат технічних наук

Члени редколегії:

Друкований М.Ф., д-р техн. наук;

Дудар І.Н., д-р техн. наук;

Дьомін М.М., д-р архітектури;

Ємельянова І.А., д-р техн. наук;

Єсипенко А.Д., д-р техн. наук;

Кіслов В.В., д-р техн. наук;

Кривенко П.В., д-р техн. наук;

Лівійський О.М., д-р техн. наук;

Менейлюк О.І., д-р техн. наук;

Оніпко О.Ф., д-р техн. наук;

Ратушняк Г.С. канд. техн. наук;

Сабалдир В.П., канд. техн. наук;

Савицький М.В. , д-р техн. наук;

Смірнов В.М., канд. техн. наук;

Соха В.Г., канд. техн. наук;

Тугай А.М. , д-р техн. наук;

Ушацький С.А., д-р екон. наук;

Хмара Л.А., д-р техн. наук;

Черненко В.К., д-р техн. наук;

Штолько В.Г., д-р архітектури

Адреса редакції:

Київський національний університет будівництва і архітектури

просп. Повітрофлотський, 31,

Київ,

Україна,

03680

Тел.: (044) 241-55-48