Будівельні конструкції. Теорія і практика


ISSN: 2522-4182

Останній випуск: 13 (2023)

Всього номерів в архіві13

з них на сервері бібліотеки: 13

Статус: Продовжує виходити

Видавець: Київський національний університет будівництва і архітектури

Відповідальний редактор: Журавський О. Д. д.т.н.,  проф. (Київський національний університет будівництва і архітектури)

 

2023 : 12 PDF 13 PDF 


2022 : 10 PDF 11 PDF


2021 : 9 PDF  8 PDF


2020 : 6 PDF  7 PDF


2019 : 4 PDF  5 PDF 


2018 : 2 PDF  3 PDF 


2017 : 1 PDF 


 

pdf - файл в форматі PDF, знаходиться на сервері Бібліотеки Київського національного університету будівництва і архітектури.

nbuv - збірник знаходиться на сервері Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

www - збірник знаходиться на сайті засновника або видавця.

uvaga За доступність наукового збірника відповідальніть несе власник сервера, де розміщена електронна копія збірника!

Рік заснування:

2017

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ 22149-12049Р від 23.05.2016 Атестовано Державною атестаційною комісією України. Наказ МОН України № 515 від 16.05.2016 р. Затверджено Вченою радою КНУБА 31 березня 2017 р. (протокол № 53)

Відповідальний редактор:

Журавський О.Д. д.т.н., проф. (Київський національний університет будівництва і архітектури)

Заступник головного редактора:

Чернишев Д.О., д.т.н., професор (Київський національний університет будівництва і архітектури)

Відповідальний секрета:

Колякова В.М., к.т.н., доцент (Київський національний університет будівництва і архітектури)

Адреса редакції:

03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, НУБА