З 29.07.19 по 01.09.19
бібліотека КНУБА користувачів не обслуговує
(внутрішні роботи)

Екологічний імпульс

Книги, що знаходяться на абонементі навчальної літератури

vis 002.jpg

Екологічна безпека та природоохоронне інвестування. Модуль 2. Природоохоронне інвестування: Навч. посіб. /Є.І.Басманов, В.М.Ісаєнко, В.М.Криворотько; Зв ред. Є.І.Басманова. – К.: НАУ, 2007. – 384с.

Навчальний предмет «Природоохоронне інвестування» - це спеціальний курс, що має на меті теоретичне вивчення та практичне засвоєння сукупності державних та громадських заходів зі спостереження за станом довкілля та перевірки виконання природоохоронного законодавства підприємствами, організаціями й громадянами.

Посібник призначено для студентів екологічних спеціальностей очної та заочної форми навчання, працівників природоохоронних служб, а також для всіх зацікавлених у розширенні свого наукового світогляду.

vis 005.jpg

Макарова Н.С., Гармідер Л.Д., Михальчук Л.В.

Економіка природокористування: Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2007. – 322с.

Навчальний посібник «Економіка природокористування» має на меті формування у студентів еколого-економічного світогляду та надання їм відповідних знань які дозволяють майбутнім фахівцям не лише рівень забруднення довкілля, величину завданої йому шкоди, але й вести ефективну цілеспрямовану роботу з його охорони і відновлення.

Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями економіки природокористування.

vis 007.jpg

Б.М.Даналишин, М.А.Хвесик, В.А.Голян
Економіка природокористування: Підручник. – К.: Кондор, 2010. – 465с.

У підручнику розглядаються теоретико-методологічні засади економіки природокористування як науки, проведена загальна характеристика основних видів природних ресурсів, проаналізовано методичні підходи її економічної оцінки. Значна увага приділяється розгляду сутності та складових економічного механізму природокористування, охарактеризовано систему управління природоохоронною діяльністю та законодавчо-правову базу регулювання використання і відтворення природних ресурсів. Розкрито інструментальну базу екологічного менеджменту та методичні засади оцінки економічної ефективності природокористування. З нових позицій розглянуто екологічні проблеми людства та міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища.

Підручник розрахований на аспірантів науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів, викладачів, управлінців, підприємців.

Інші матеріали

504
І62
Інженерна екологія. Аспекти енергозбереження: навч. посібник В.В.Снітинський та інш.; Львівський нац. аграрний ун-т. – Львів: Апріорі, 2008. – 228с. Аб., ч.з.
504
К17
Калыгин В.Г.
Промышленная экология: учеб. пособие для студ. ВУЗов. – Москва: Академія, 2006. – 431с.
Аб.
504 Принцип моделювання та прогнозування в екології: Підручник для студ. вищ. навч. закл. /В.В.Богобоящий та інш.; Ін-т економіки та нових технологій. – К.: Центр навч. Літю, 2004. – 215с. Аб., ч.з.
711
Т37
Архитектурно-строительная экология: Учеб. пособ. /Тетиор А.Н. – Москва: Академыя, 2008. – 361 с. Арх., Аб.
Особливості формування екологічної небезпеки регіону під впливом техногенних землетрусів /В.М.Шмандій, В.І.Бредун //Екологічний вісник. – 2011. - №1. – С. 8-9.
Заходи щодо забруднення довкілля жовтим фосфором /В.А.Гурин, В.І.Веремеєнко //Екологічний вісник. – 2010. - №6. – С. 19-20.
Ландшафтні проходження катастрофічних паводків у басейні р.Бистриця /Л.Тимуляк //Водне господарство України. – 2010. - №6. – С.20-25.
Картографический прогноз последствий Чернобыльской аварии //Геодезия и картография. – 2001. - №5. – С.32-35.
У зоні підвищеної відповідальності /О.Ключников //Вісник Національної академії наук України. – 2010. - №4. – С.41-47.
Екологічна паспортизація об’єктів антропогенної діяльності – важливий засіб екологізації економіки та підвищення рівня національної екологічної безпеки /Г.О.Білявський, Т.В.Тимочко //Екологічний вісник. – 2010. - №3. – С.17-19.
Загальний курс держави має співвідноситись з позицією людей /В.Литвин //Голос України. – 2010. – 3159 (28 серпня). – С.2-5.
В плену климата /С.Каленикин //Наука и религия. – 2010. - №4. – С.14-19.
Духовність як основа екологічної культури та відповідальності //Екологічний вісник. – 2010. - №6. – С.2.
Шляхи виживання людства /Ю.А.Атаманюк //Міське господарство України. – 2009. - №2. – С.26-20.

Електронні скриньки бібліотеки, що знаходяться на поштових сервісах поза межею України, можуть не працювати з технічних причин.
Вибачте за незручності.

Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання
Сергій Сьомка,
Євген Антонович

Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання
Читати далі

Плеяда видатних науковців КНУБА

Видатні випускники КНУБА

Будівничі Києва

Календар України

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer